Aktuelle saker

Flaskepost fra havna! En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet.  Send meg flaskepost!

Sosiale medier 

Kontakt

Erika Indergaard

Medieansvarlig
Telefon 402 46 474
E-post ei@knhavn.no

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Flaskepost og påskehilsen fra KNH 🐣

22 mars 2024

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Snart byggestart på Smøla

14 mars 2024

På Vikan på Smøla skal det bygges 40 m kai, dykdalb og etableres landstrøm-/ladeanlegg. I dag har det vært orienteringsmøte på Rådhuset med grunneiere, brukere og andre interessenter. 

Vi er blitt Miljøfyrtårn!

12 mars 2024

Som Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet har vi bevist at vi jobber systematisk med klima- og miljøspørsmål. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Scroll til toppen