Anmoder om å benytte Markussundet

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Cruiseskip som seiler inn Markussundet i Kristiansund. Foto.

Fylkesvegavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har meddelt oss at de jobber med tiltak for å
forsterke Sørsundbrua i Kristiansund. Dette omfatter blant annet forsterking av søyler i tilfelle påkjørsel.

Det har vist seg at dagens bru (søyler) er veldig sårbar, og at de derfor vurderer strakstiltak i påvente av forsterkningstiltakene.

Fylkeskommunen har søkt Kystverket om tillatelse til å iverksette ferdselshindringer i Sørsundet under
anleggsperioden. De forventer at en svar på søknaden vil foreligge innen utgangen av januar 2024.

Fylkeskommunen ønsker imidlertid å iverksette strakstiltak for å forhindre kontaktskade på brupilarene før disse er utbedret og sikret. Fylkeskommunen har kontaktet KNH og forespurt om vi kunne
videreformidle en anmodning om at større fartøy benytter Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund
indre havn.

Det har vi gjort gjennom å sende ut et skriv med forespørsel om dette til eiere/operatører av større
fartøy som anløper Kristiansund indre havn. Rundskriv: Anmodning om å benytte Markussundet, 18.12.2023 (pdf) 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KNH ikke har myndighet til å nekte skip å passere Sørsundet på inn- og utgående fra havnen, men vi håper at de fleste velger å følge anmodningen fra fylkeskommunen. 

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Støtter KBK videre i Eliteserien

18 desember 2023

KNH viderefører samarbeidsavtalen med Kristiansund Ballklubb inn i 2024. – Vi ser frem til å heie frem KBK i Eliteserien, sier havnefogd Knut Mostad. 

Scroll til toppen