Avslutter innkreving av farvannsavgift

Kristiansund og Nordmøre Havn avslutter innkreving av farvannsavgift fra og med 29.10.2021 og ut året.

Dette fordi vi nå har krevd inn beløpet som det var budsjettert med for 2021, der det var tatt høyde for en tilbakeføring til brukerne. KNH har i løpet av regnskapsåret 2021 tilbakeført feilaktig beregnede kostnader fra tidligere år til brukerne i form av lavere farvannsavgift i KNH sitt havnedistrikt.

Fartøy foryøyd til kai. Foto.

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen