Avslutter innkreving av farvannsavgift

Kristiansund og Nordmøre Havn avslutter innkreving av farvannsavgift fra og med 29.10.2021 og ut året.

Dette fordi vi nå har krevd inn beløpet som det var budsjettert med for 2021, der det var tatt høyde for en tilbakeføring til brukerne. KNH har i løpet av regnskapsåret 2021 tilbakeført feilaktig beregnede kostnader fra tidligere år til brukerne i form av lavere farvannsavgift i KNH sitt havnedistrikt.

Fartøy foryøyd til kai. Foto.

Nå er Smøla godkjent for cruiseanløp

16 mai 2023

En helt ny og ISPS-godkjent flytebrygge står klar på Dyrnes til å ta imot gjester fra fem cruiseanløp den kommende sesongen. Lørdag kommer årets første cruiseskip til øya.

Tilbakeblikk på 2022

21 april 2023

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

12 april 2023

KNH og Trondheim Havn er enige om salg av Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. – Dette gir oss handlingsrom for investeringer i andre utviklingsprosjekter i havnedistriktet, sier havnefogd Knut Mostad.

Scroll til toppen