Christoffer blir vår nye havneinspektør

Det var stor interesse da vi lyste ut ledig stilling i KNH tidligere i høst. Stillingen som driftsleder ble besatt ved internt opprykk, og vi har nå avsluttet prosessen med rekruttering av ny havneinspektør. Vi er glade for at Christoffer Gården har takket ja til å jobbe sammen med oss fra mars neste år.

Nyansatt Christoffer hilse på havnefogd Knut. Foto.Havnefogd Knut Mostad er fornøyd med at Christoffer Gården har takket ja til stillingen som havneinspektør i KNH. 

– Vi mottok over 40 søknader og hadde mange godt kvalifiserte kandidater å velge i. Vi så etter en person med maritim/nautisk utdanning og som i tillegg er praktisk anlagt, da jobben som havneinspektør også innebærer å delta på fysisk arbeid med drift og vedlikehold ved våre anlegg. Vi er veldig fornøyde med ansettelsen av Christoffer Gården, og er sikre på at hans bakgrunn, kompetanse og personlighet vil styrke selskapet ytterligere, sier havnefogd Knut Mostad. 

Christoffer jobber i dag som skipper på RS «Erik Bye». Han har vært stasjonert i Kristiansund siden juni 2020, og har derfor god kjennskap til havnene i regionen. Han har også erfaring som dekkskadett og styrmann i Gulf Offshore, og har en periode jobbet som fisker i familiebedriften Kåre Gården og Sønner på Averøy. 

– Etter mange år på sjøen ser jeg frem til nye utfordringer, og muligheten for å bruke min erfaring fra den maritime bransjen i en landbasert jobb. Jeg gleder meg til å begynne som havneinspektør og bli bedre kjent med KNH, havnebrukerne og mine nye kollegaer, sier Christoffer. 

Interne endringer 

Svein Skomsøy, som i dag er ledende havneinspektør, blir ny driftsleder når Odd Arne Tranø i løpet av første halvår 2023 trer inn i pensjonistenes rekker etter lang og tro tjeneste i KNH. Etter dette skal Tranø være tilkallingsvikar på havnevakta. 

– Vi er helt avhengig av å ha kompetente tilkallingsvikarer på havnevakta for å få turnuskabalen til å gå opp. Vi er glade for at Tranø, med sin lange erfaring, vil bidra til å opprettholde vårt fokus på å tilby en trygg og sikker havn, yte god service og ha fornøyde havnebrukere, sier Mostad. 

Bjørnar Eresvik rykker opp til ledende havneinspektør, og skal jobbe tett sammen med Christoffer på havnevakta. 

Havnerådsmøte 12. desember 2023

16 november 2023

Neste møte i havnerådet avholdes tirsdag 12. desember 2023. Her finner du mer informasjon om møtet og saksunderlag. 

Straks i mål i Kaibakken 1

06 oktober 2023

Oppgradering av Kaibakken 1 har vært et av våre viktigste prosjekter inneværende år. Leietaker Grieg Connect har allerede flyttet inn i fjerde etasje, mens tredje etasje er ledig for utleie. 

Scroll til toppen