Dalasundet stenges mandag

Dalasundet vil være stengt for trafikk i rundt en times tid mellom klokken 13 og 14 mandag 23. januar i forbindelse med reposisjonering av et rør. 

Arbeidet utføres av Abyss, som starter med heving av delen mot øst rundt klokken 09.00 mandag morgen. Første trinn av arbeidet forventes å være ferdig rundt klokken 12.00. I denne perioden kan trafikk passere på Gomasiden. Det er kun området som er merket med rød sirkel som blir blokkert i dette tidsrommet. 

På neste trinn fra klokken 12.00 skal hele røret opp i overflaten og reposisjoneres. Dalasundet vil være avsperret i opptil en time, anslagsvis i tidsrommet 13.00–14.00. 

Båter kan passere på Gomasiden før klokken 13.00 og etter klokken 14.00. Kontaktperson i Abyss for dette oppdraget er Rune Sundsbø, telefon 481 53 888. 

Det vil være vaktbåt tilstede og i tillegg to servicefartøy som skal posisjonere røret. 

Vi oppfordrer fartøy som ferdes i området mandag til å utvise ekstra aktsomhet. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2022

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Ledige båtplasser på Vedkaia

14 desember 2022

I Kristiansund har vi for tiden noen ledige båtplasser på Vedkaia i Vågen, som vi leier ut til yrkesfiskere. 

Endringer i havnestyret

13 desember 2022

Nestleder Eilif Lervik er valgt til ny styreleder i KNH, og Jan Gjerde er ny nestleder. Sidsel Sæterøy er valgt inn som nytt styremedlem. 

Scroll til toppen