Endret innsegling til Kristiansund

Fylkeskommunen anmoder fartøy over 24 m om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn. 

Cruiseskip som seiler inn Markussundet i Kristiansund. Foto.

Melding fra Møre og og Romsdal fylkeskommune:

Endra innsegling til Kristiansund for større fartøy

Med bakgrunn i tilstand til Sørsundbrua i Kristiansund, blir det oppmoda om at fartøy over 24 meter ikkje anløper Kristiansund via Sørsundet, men heller via Markussundet.

Meldinga gjeld frå 15. april inntil anna beskjed blir gitt. Planlagt vedlikehaldsarbeid på brua kan føre til ytterlegare innskrenkingar i sundet.

Kontaktar i Møre og Romsdal fylkeskommune
Ingrid Anne Lervik, Bru og kaiforvarvaltar, ingrid.anne.lervik@mrfylke.no, tel: 95709307
Hallvard Ragnes, prosjektleiar, bruprosjekt, hallvard.rangnes@mrfylke.no, tel: 91700579

***

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KNH ikke har myndighet til å nekte skip å passere Sørsundet på inn- og utgående fra havnen, men vi håper at de fleste velger å følge anmodningen fra fylkeskommunen. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen