Endret innsegling til Kristiansund

Fylkeskommunen anmoder fartøy over 24 m om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn. 

Cruiseskip som seiler inn Markussundet i Kristiansund. Foto.

Melding fra Møre og og Romsdal fylkeskommune:

Endra innsegling til Kristiansund for større fartøy

Med bakgrunn i tilstand til Sørsundbrua i Kristiansund, blir det oppmoda om at fartøy over 24 meter ikkje anløper Kristiansund via Sørsundet, men heller via Markussundet.

Meldinga gjeld frå 15. april inntil anna beskjed blir gitt. Planlagt vedlikehaldsarbeid på brua kan føre til ytterlegare innskrenkingar i sundet.

Kontaktar i Møre og Romsdal fylkeskommune
Ingrid Anne Lervik, Bru og kaiforvarvaltar, ingrid.anne.lervik@mrfylke.no, tel: 95709307
Hallvard Ragnes, prosjektleiar, bruprosjekt, hallvard.rangnes@mrfylke.no, tel: 91700579

***

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KNH ikke har myndighet til å nekte skip å passere Sørsundet på inn- og utgående fra havnen, men vi håper at de fleste velger å følge anmodningen fra fylkeskommunen. 

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen