Endringer i havnestyret

Nestleder Eilif Lervik er valgt til ny styreleder i KNH, og Jan Gjerde er ny nestleder. Sidsel Sæterøy er valgt inn som nytt styremedlem. 

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Tidligere styreleder Birgitte Røsgaard fratrådte tidligere i år for å kunne jobbe som tingrettsdommer. Valgkomiteen i KNH ble derfor engasjert for å foreslå ny styreleder. I tillegg har Hitra kommune trådt ut av IKS-et, og det skulle derfor vurderes om Hitras styremedlem Sigrid Hanssen skulle fortsette i styret eller ikke. 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt i havnerådets møte den 7. desember.  

Havnestyret for resten av valgperioden: 

Eilif Lervik – Sunndal (leder) 
Jan Gjerde – Kristiansund (nestleder) 
Sigrid Hanssen – Hitra 
Mette Grødahl – Smøla 
Peter Kristjan Vaagland – Heim
Helge Røv – Surnadal 
Sidsel Sæterøy – Kristiansund

Valgkomiteen bestod av Ingunn Golmen (leder), Ola Rognskog og Lilly Gunn Nyheim. 

Vi takker valgkomiteen for vel utført oppdrag, gratulerer Eilif Lervik som ny styreleder og ønsker Sidsel Sæterøy velkommen som nytt styremedlem. 

Dalasundet stenges mandag

20 januar 2023

Dalasundet vil være stengt for trafikk i rundt en times tid mellom klokken 13 og 14 mandag 23. januar i forbindelse med reposisjonering av et rør. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2022

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Ledige båtplasser på Vedkaia

14 desember 2022

I Kristiansund har vi for tiden noen ledige båtplasser på Vedkaia i Vågen, som vi leier ut til yrkesfiskere. 

Scroll til toppen