Enighet rundt Hitra Kysthavn

Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) og Trondheim Havn er enige om salg av Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. – Dette gir oss handlingsrom for investeringer i andre utviklingsprosjekter i havnedistriktet, sier havnefogd Knut Mostad i Kristiansund og Nordmøre Havn.

– Det er gledelig at vi har kommet til en løsning og at salget er gjennomført. Nå kan arbeidet med å utvikle Hitra Kysthavn og tilrettelegge for videre vekst og aktivitet i øyregionen skyte fart, bekrefter havnedirektør Knut Thomas Kusslid i Trondheim Havn IKS.

Hitra kommune trådde inn som eier i Trondheim Havn IKS fra 1. januar 2023. Fra årsskiftet er det derfor Trondheim Havn som har hatt myndigheten over havneområdene tilhørende Hitra kommune, mens KNH IKS fortsatt har eid kaianlegget og et mindre uteareal på Hitra Kysthavn.

Tilbud fra Trondheim Havn

I desember 2022 fremmet Trondheim Havn IKS et tilbud til KNH om fullstendig oppgjør for Hitras uttreden ved kjøp av Hitra Kysthavn. Dette i forståelse med Hitra kommune. Nå har begge selskapene blitt enige om salg for 36 millioner kroner.

Transaksjonen ble gjennomført 28. mars 2023, og sammen med tingsinnskudd i form av bakarealer fra Hitra Kommune, er nå Trondheim Havn IKS eier og havneoperatør ved Hitra Kysthavn.

Godt forhold

Både Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Trondheim Havn IKS er opptatt av å ha et fortsatt godt forhold til og samarbeid med både Hitra kommune og næringslivet i regionen. Det betyr derfor mye at man nå har kommet til enighet.

Hitra kommune og Trondheim Havn har konkrete planer for havne- og næringsutvikling med utgangspunkt i Hitra Kysthavn.

– Med sin sentrale plassering i Trondheimsleia har Hitra Kysthavn alle muligheter til å bli et gods- og energiknutepunkt for skipsfarten i Trøndelag, sier havnedirektør Kusslid ved Trondheim Havn.

Trondheim Havn etablerte nylig kontor på Sandstad som skal betjene selskapets virksomhet både på Hitra og Frøya. Samtidig planlegges det nå ansettelse av en ny medarbeider som vil ha fast kontorsted lokalt. Dette er viktig for å kunne jobbe tettere med både kommunene og næringslivet i øyregionen.

Viktig med enighet 

– Både KNH og Trondheim Havn er offentlig eide selskap med viktige samfunnsoppdrag, blant annet å tilrettelegge for økt miljøvennlig sjøtransport. Driften er brukerfinansiert. Vi har også et ansvar for å ivareta konkurranseutsatt næringsliv. Derfor har det å komme til enighet vært viktig. Vi ønsker Hitra kommune og Trondheim Havn alt godt med det nye havnesamarbeidet, avslutter havnefogd Mostad ved Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.


Kontaktinfo:
Trondheim Havn IKS: Knut Thomas Kusslid | Telefon 400 37 004 | kusslid@trondheimhavn.no 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS: Knut Mostad | Telefon 902 08 544 | km@knhavn.no 

Nå er Smøla godkjent for cruiseanløp

16 mai 2023

En helt ny og ISPS-godkjent flytebrygge står klar på Dyrnes til å ta imot gjester fra fem cruiseanløp den kommende sesongen. Lørdag kommer årets første cruiseskip til øya.

Tilbakeblikk på 2022

21 april 2023

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Scroll til toppen