Felles satsing for mer bærekraftig cruiseturisme

Siden i fjor høst har KNH deltatt i et samarbeid mellom cruisehavnene og destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal om å bidra til en mer bærekraftig cruisenæring. 

Synnøve Henden og Erika Indergaard. Foto.Synnøve Henden i Visit Nordvest og Erika Indergaard i Kristiansund og Nordmøre Havn samarbeider med havner og destinasjonsselskap i fylket om bærekraftig cruiseturisme.

Skjerpede miljøkrav og en nasjonal reiselivsstrategi med fokus på mer lokal verdiskapning og mindre fotavtrykk er bakteppe for samarbeidet, som også støtter opp under fylkeskommunens ambisjon om å bli Norges fremste bærekraftsfylke.

Ålesund Cruisenettverk står bak initiativet og KNH deltar sammen med havnene i Ålesund, Geirangerfjord, Molde/Åndalsnes og de de to destinasjonsselskapene i fylket. Målet er å jobbe sammen med rederiene om bærekraftige løsninger som ivaretar både rederi, cruisegjester, havn og lokalsamfunn.

Nytenking

– Vi mener at dette prosjektet er unikt i sitt slag i Norge, og vi tror at andre regioner vil komme etter og tenke på samme måte som oss rundt bærekraftig cruiseturisme, sier markedsansvarlig Erika Indergaard i Kristiansund og Nordmøre Havn.

I fjor høst ble det arrangert et digitalt møte med rederiene for å diskutere miljøutfordringer og invitere til samarbeid. Hele 13 forskjellige cruiserederier med totalt 23 deltakere fra hele verden deltok, og initiativet ble godt mottatt.

Nå har arrangørene fulgt opp med et nytt møte for å presentere konkrete forslag til hvordan man ser for seg en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av cruiseturismen.

Ikke bare miljø

– Utfordringer rundt cruisetrafikkens miljøbelastning står selvsagt sentralt, men vi ønsker også å sette fingeren på flere forhold innenfor bærekraft. I tillegg til å seile mest mulig miljøvennlig, så mener vi at rederiene har et stort og viktig ansvar når det kommer til lokal verdiskaping og å bidra til bærekraftige byer og lokalsamfunn. Skal vi få til det, er vi avhengige av at rederiene benytter de lokale tilbudene, at gjestene legger igjen penger hos handel- og servicenæring og at skipene ikke støyer mer enn nødvendig. Det handler om at vi må tørre å stille krav til rederiene samtidig som vi synliggjør vår rolle og vårt ansvar gjennom å legge til rette for bærekraftige valg, sier initiativtaker Monica Berstad Mæland i Ålesund Cruisenettverk.

Havnene kan for eksempel tilrettelegge gjennom utbygging av landstrøm, gode mottaksordninger for avfall og kloakk og bruk av miljødifferensierte havneavgifter. Destinasjonene kan jobbe for bærekraftstenking og miljøsertifisering av lokale tilbud, aktivitetsleverandører og transportører.

Regionscruise

– Siden sist har vi jobbet frem forslag til nye seilingsplaner for skip av ulike størrelser. Det som er nytt og spennende er at vi at viser hvordan et ukeslangt cruise innad i Møre og Romsdal fylke kan tilby en førsteklasses opplevelse med både mer lokal verdiskaping og betraktelig mindre fotavtrykk enn et ordinært Norgescruise, sier Erika Indergaard.

Korte seilingsavstander mellom havnene gjør det mulig for skipene å seile med lav hastighet og ligge lenger i hver havn, slik at gjestene får mer tid til å oppleve og større muligheter for å prøve ut nye attraksjoner og aktiviteter.

– Dette betyr i sin tur mindre utslipp, lavere drivstoffkostnader og mer lokal verdiskaping. Dermed har vi berørt alle de tre dimensjonene ved bærekraftsbegrepet, sier Erika Indergaard.

Toppattraksjoner

Produktsjef Synnøve Henden i Visit Nordvest trekker frem bredden i hva regionen kan tilby.

– Innad i fylket kan vi tilby toppattraksjoner som Geirangerfjorden, Trollstigen, Raumabanen, Romdalsgondolen og Atlanterhavsveien. I tillegg har hver destinasjon sitt særpreg. Her i Kristiansund er for eksempel Grip, Sundbåten, Klippfiskmuseet og operaen unike i sitt slag. Et cruise i Møre og Romsdal vil by på en kombinasjon av større og mindre byer, hav og fjord, kultur, natur og arkitektur, verdenskjente attraksjoner og bortgjemte perler. Dette vil gi de reisende en spennende, variert og unik opplevelse med mindre fotavtrykk, sier Synnøve Henden.

Gruppebilde med deltakere i cruisesamarbeid. Foto.Deltakerne i cruisesamarbeidet i Møre og Romsdal etter avsluttet studiosending fra ÅKP i Ålesund. Fra venstre: Synnøve Johansen (Ålesundregionens Havnevesen), Torunn Dyrkorn (Visit Nordvest), Jorid Søvik (Molde og Romsdal Havn), Synnøve Henden (Visit Nordvest), Rita Berstad Maraak (Geiranger Cruise Port), Erika Indergaard (Kristiansund og Nordmøre Havn), Monica Berstad Mæland (Ålesund Cruisenettverk) og Tom Anker Skrede (Visit Ålesund & Sunnmøre).

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen