Ny runde med opprydding av fenderdekk

Fjernet 319 dekk i løpet av noen dager

Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunn er ett av tiltakene i vår plan for miljø og bærekraft. I fjor vår ble 135 dekk hentet opp fra bunnen langs Vågekaia. Etter årets oppryddingsaksjon, har til sammen 450 gamle dekk blitt fjernet fra indre havn.

Et stort antall gamle fenderdekk løftes om bord i en båt. Foto.Akvaservice har i løpet av få dagers arbeid fjernet godt over 300 fenderdekk fra sjøbunnen i indre havn. 

I år var det Akvaservice AS som ble engasjert til jobben med å rydde sjøbunn. Med hjelp av servicebåten sin og en undervannsdrone, plukket de forrige uke opp hele 90 fenderdekk langs Vågekaia i løpet av den avtalte arbeidsdagen. Resultatet var så godt, at vi lot dem fortsette noen timer dagen etter. Til sammen 118 dekk ble plukket opp. 

Utvidet oppdraget

Skjerm som viser operasjon under vann. Foto.Oppdraget ble utvidet til Nordlandskaia, hvor de i løpet av noen dager har plukket opp ytterligere 201 dekk. Alt i alt er over 450 dekk fjernet fra indre havn de siste to årene. 

– Vi er veldig fornøyde med innsatsen til Akvaservice. De har plukket opp et betydelig antall dekk i løpet av kort tid, noe som viser at måten de arbeider på er effektiv. Derfor ga vi dem mulighet til å fortsette noen flere dager enn det som opprinnelig var planen, sier driftssjef Svein Skomsøy i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Sondre Lien, eier og daglig leder i Akvaservice AS, synes oppdraget med rydding av sjøbunn har vært både morsomt og givende. Dette er en tjeneste som selskapet ønsker å satse på og utvikle videre.

– Vi takker Kristiansund og Nordmøre Havn for tilliten. Marin forsøpling gir store utfordringer for livet i havet. Det er kjekt å kunne bidra med å rydde opp i havnebassenget, sier Sondre Lien. 

Mikroplast

Gamle fenderdekk på sjøbunn er en kilde til mikroplast i sjøen, og det er derfor viktig at dekk som har slitt seg ikke blir liggende over unødvendig lang tid. Dekk som er i grei stand, kan dessuten spyles og gjenbrukes, noe som er positivt både med tanke på økonomi og miljø. 

Som Tidens Krav skrev når de omtalte oppryddingsaksjonen forrige uke, så dreier det seg om opprydding i "gamle synder". 

– I dag benytter vi en annen måte å montere fenderdekk på, som gjør at det er færre dekk som slites av og havner på sjøbunn, forklarer Skomsøy. 

Gjenbrukes allerede

Arbeidet med opprensking av sjøbunn i indre havn inngår som en del av vår plan for miljø og bærekraft. Tiltaket støtter opp under FNs bærekraftsmål nummer 14 Livet i havet. At dekkene spyles og gjenbrukes, understøtter bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk.

Allerede denne uka var våre spreke gutter ved havnevakta i gang med å montere opp gjenbrukbare dekk der det i dag mangler fendere langs Vågekaia. Med hjelp av kjetting monterer vi tre og tre dekk i høyden. Arbeidet vil fortsette etter påske. 

To menn i arbeidstøy monterer kjetting på dekk. Foto.Våre havneinspektører Christoffer og Bjørnar jobber med å montere gjenbrukbare dekk langs Vågekaia. 

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen