Flaskepost og julehilsen fra KNH

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Julepost fra havna

Det nærmer seg jul og de fleste av oss kan se frem til å tilbringe tid sammen med familie og venner. Skipstrafikken tar imidlertid ikke juleferie, og havnevakta er bemannet gjennom hele høytiden for å sikre at våre brukere får den samme gode sikkerheten og servicen som ellers i året. Det er kjekt at mange fartøy velger Kristiansund for havneligge rundt jul og nyttår, og vi stikker gjerne innom med en konfekteske for å spre litt ekstra juleglede til de som må tilbringe julen til sjøs.
 
Også i år har det vært en travel høst. Trafikkmessig ligger det an til en liten nedgang i 2022, både i fjerde kvartal og hele året sett under ett. Også mengden gods lastet/losset har gått ned sammenlignet med fjoråret. Samtidig har inntektene knyttet til anløp og tjenester økt sammenlignet med i fjor. Vi har utført mye praktisk arbeid i år med nytt kaidekke, fendring, nye leidere og annet vedlikehold. Fornyet godkjenning av havnesikringsplan og sårbarhetsvurdering for flere av våre terminaler har vært resurskrevende. Neste år blir det også ny ISPS-godkjent tendringskai for cruiseskip på Dyrnes på Smøla. Vi har videre jobbet med prosessen rundt oppussing av Kaibakken 1, nye kaier på Høgset (Gjemnes) og Smøla (Vikan), samt Campus-utbyggingen. Vi har også vært gjennom en ansettelsesprosess og intervjuet en rekke dyktige folk som ønsker å jobbe samme med oss!
 
Som vanlig på tampen av året har neste års budsjett blitt behandlet av havnestyre og havneråd. Budsjettet ble godkjent med et overskudd på i underkant av 900 000 kroner. Det er knyttet stor spenning til inntekter og kostnader i 2023. Det generelle kostnadsnivået – og rentekostnadene spesielt, har økt, og inntektene er til dels usikre. Vi har både viktige investeringsprosjekt og nødvendig vedlikeholdsarbeid på planen også i året som kommer. Vi gleder oss til enda bedre kvalitet og service i 2023!

Takk for i år og alt godt for det nye året. 

Julehilsen fra alle oss i Kristiansund og Nordmøre Havn
Knut, Geir, Odd Arne, Jan Olav, Birgitte, Silje, Kristian, Svein, Bjørnar og Erika

Julekort fra KNH. Foto.

Aktuelle saker fra KNH

Uhøytidelig dåp av «Havnebris»
Tidligere i år anskaffet vi en ny arbeidsbåt, som skal bidra til økt aktivitet, bedre kvalitet på arbeid og bedre service til havnebrukerne. For å finne et passende navn til den nye båten (som opprinnelig hette «Finn»), ble det lyst ut en navnekonkurranse. Valget falgt på «Havnebris».

Forslaget kom fra Runar Vestheim, som fikk æren av å døpe «Havnebris» ved å knuse en flaske laget av is i skroget.  

Båten, som ble kjøpt på bruktmarkedet, er en finskbygd båt laget for å gå i is. Før den ble tatt i bruk av KNH, har den vært til resertifisering og fått en mindre oppgradering.

Ledende havneinspektør Svein Skomsøy (fra venstre), vinner av navnekonkurransen Runar Vestheim og havnekaptein Geir Kjønnøy er fornøyde med navnet «Havnebris».

Ledende havneinspektør Svein Skomsøy (fra venstre), vinner av navnekonkurransen Runar Vestheim og havnekaptein Geir Kjønnøy er fornøyde med navnet «Havnebris».


Christoffer blir vår nye havneinspektør
Det var stor interesse da vi lyste ut ledig stilling i KNH tidligere i høst – vi mottok over 40 søknader og hadde mange godt kvalifiserte kandidater å velge i.

Stillingen som driftsleder ble besatt ved internt opprykk, og i midten av november avsluttet vi prosessen med rekruttering av ny havneinspektør. Vi er glade for at Christoffer Gården har takket ja til å jobbe sammen med oss fra mars neste år. 


Fendringsarbeid i Surnadal
I begynnelsen av november ble det montert 7 nye dumperdekk og 2 kailedere ved Surnadal Industrikai. Arbeidet ble utført av våre to handy gutter på havnevakta, som også fikk god hjelp av vår nye arbeidsbåt «Havnebris». I høst har vi også heist på plass en rekke fenderdekk som hadde sklidd ned på Devoldholmen.

Viktig arbeid som skal sikre våre brukere gode og trygge anløpsforhold. 


Fortsetter som støttespiller til KBK
Styret i KNH har vedtatt å videreføre samarbeidsavtalen med Kristiansund Ballklubb til 2023. Avtalen gir KNH god profilering gjennom fast arenareklame, 1 kamp som kampsponsor inkludert profilering i sosiale medier, samt to sesongkort til bruk av selskapets ansatte.

KBK er en av de viktigste merkevarene vi har på Nordmøre. Havnefogd Knut Mostad sier at det aldri var noen tvil om å støtte klubben videre, selv om det blir spill OBOS-ligaen i 2023. Å bidra på arenaer også utenom den daglige havnevirksomheten henger sammen med vårt ønske om å være en viktig, synlig og positiv aktør i samfunnet vi er en del av. Vi ønsker KBK lykke til med videre satsing. 

Markedskonsulent Frank Nilsson i KBK og havnefogd Knut Mostad foran KNHs skiltreklame, som er plassert like ved et av hjørneflaggene på stadion.


Endringer i havnestyret
Tidligere styreleder Birgitte Røsgaard fratrådte tidligere i år for å kunne jobbe som tingrettsdommer. Valgkomiteen i KNH ble derfor engasjert for å foreslå ny styreleder. I tillegg har Hitra kommune trådt ut av IKS-et, og det skulle derfor vurderes om Hitras styremedlem Sigrid Hanssen skulle fortsette i styret eller ikke.

Valgkomiteens forslag ble behandlet i havnerådets møte den 7. desember. Nestleder Eilif Lervik ble valgt til ny styreleder og Jan Gjerde er ny nestleder. Sidsel Sæterøy er valgt inn som nytt styremedlem. Sigrid Hanssen blir sittende. 

Valgkomiteen bestod av Ingunn Golmen (leder), Ola Rognskog og Lilly Gunn Nyheim. Vi takker valgkomiteen for vel utført oppdrag, gratulerer Eilif Lervik som ny styreleder og ønsker Sidsel Sæterøy velkommen som nytt styremedlem. 


Neste års havneregulativ er fastsatt
Havneregulativ 2023 for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er nå vedtatt, og trer i kraft 01.01.2023.  

Havneregulativet fastsetter farvannsavgift, kaivederlag, varevederlag, andre tjenester og vederlag, saksbehandlingsgebyr, avfallsgebyr samt satser for utstedelse av hygienesertifikat.  

Priser og vilkår finner du til enhver tid på våre nettsider. 


Rekordmange cruiseanløp i 2022, positiv utvikling på flere områder i 2023   
2022 har vært et godt cruiseår, til tross for uvanlig mange kanselleringer og lavt belegg. Vi endte med totalt 35 gjennomførte anløp til Nordmøre, derav 32 til Kristiansund og 3 til Averøy. Nærmere 14 500 cruisegjester har besøkt regionen, de fleste fra Tyskland (6 544), Storbrittania (5 113) og USA (1 674). 

Til tross for rekordmange anløp, så har vi i år hatt mest besøk av små skip, og mange skip har seilt med betydelig lavere belegg enn det som er vanlig. Derfor ble antallet cruisegjester lavere enn vi hadde forventet. 

Prognosene for de neste årene ser bra ut, selv om vi ikke helt kommer opp på årets nivå. Det er så langt bestilt 21 anløp til Kristiansund i 2023 og 19 i 2024. Bestillingene for 2025 er så vidt begynt å komme.  

Blant positive utviklingstrekk er økt liggetid for skipene, noe som gir cruisegjestene mer tid til å oppleve regionen og mer tid til å legge igjen penger. Videre er det i 2023 et nytt rederi som har booket anløp til Smøla, og Hitra gjør endelig sin debut som cruisedestinasjon, noe vi har jobbet mot i flere år.


Sammen redder vi liv – KNH støttet årets TV-aksjon
I oktober samlet seg byens næringsliv til ringedugnad for TV-aksjonen NRK. Kollega Silje hadde et par kjekke timer på dugnad sammen med resten av gjengen – et meningsfullt avbrekk fra kontoret. 

KNH har som tidligere år også gitt et økonomisk bidrag til TV-aksjonen, som i 2022 går til Leger uten Grenser og deres arbeid med å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen