Fornøyde havnebrukere motiverer til innsats

En spørreundersøkelse viser at havnas brukere er godt fornøyde med havneforhold, tilrettelegging og ikke minst servicenivå. – Dette motiverer til videre innsats, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes, markedsansvarlig Erika Indergaard og styreleder Birgitte Røsgaard viser frem brukerundersøkelsen. Foto.Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes (fra venstre), markedsansvarlig Erika Indergaard og styreleder Birgitte Røsgaard gleder seg over fornøyde havnebrukere. 

I februar gjennomførte vi en brukerundersøkelse for å lære mer om hva havnebrukerne mener om kai- og tjenestetilbud, servicenivå og prisnivå. Undersøkelsen rettet seg mot både fartøy, rederier og agenter, terminaloperatører og speditører, mannskap på fartøy, vareeiere og de lokale representantene ute i havnedistriktet.

58 respondenter bidro med verdifulle tilbakemeldinger. Undersøkelsen viser at 95 prosent av brukerne er fornøyde med KNH, og at selskapet leverer bra på det som brukerne opplever som viktig. Mest fornøyd er brukerne med kompetanse/erfaring hos havnevakt, havnas beliggenhet (nærhet), innseilingsforhold, havneforhold og kaifasiliteter samt tilgjengelighet/responstid hos havnevakt. De fleste stiller seg nøytrale til prisnivå (verken fornøyd eller misfornøyd).

– Det er veldig kjekt for alle oss som jobber i KNH, og spesielt for havnevakta, å få denne bekreftelsen på at brukerne er fornøyde. Det motiverer til videre innsats. Vi har fått masse kunnskap om hva brukerne vektlegger ved valg av havn og hvordan de vurderer innsatsen vår på disse områdene. Dessuten har vi fått nyttige innspill på forhold som kan forbedres og det vil vi ta med oss videre, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Høyt servicenivå

Resultatene fra brukerundersøkelsen har også blitt presentert for havnerådet og styret. Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes og styreleder Birgitte Røsgaard er godt fornøyde med tilbakemeldingene fra brukerne.

– Å drive havn er vårt hovedformål og det skal vi gjøre på en forretningsmessig god måte med kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker drift. Vi er til for brukerne, og da er det kjekt at så mange mener at havneselskapet og de ansatte gjør en god jobb, sier styreleder Røsgaard.

– Det er gledelig å se at havnas brukere er godt fornøyde med jobben som havneselskapet gjør, og vi er imponert over servicenivået som havna leverer. Ambisjonen om å være Midt-Norges beste og mest effektive havn er absolutt innen rekkevidde, sier havnerådsleder Rangønes.

Nye nettsider på plass

Havneselskapet har også lansert nye nettsider. Målet har vært en bedre brukeropplevelse og et rent og ryddig design som fungerer på alle flater.

Markedsansvarlig Erika Indergaard trekker frem samarbeidet innad i selskapet som en suksessfaktor.

– Havnevakta, som er de som samhandler med brukerne på daglig basis, har vært sentrale bidragsytere av informasjon om brukeratferd og prioritering av innhold. Tjenester knyttet til anløp og adgang til havnen har fått sentral plass. I tillegg har vi brukt tilbakemeldinger fra brukere og publikum i arbeidet. Vi tror at våre nye nettsider vil gjøre det langt lettere å finne frem, sier Indergaard.

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen