Gir en halv million i støtte til PCR-lab

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Gruppebilde utendørs med Campus i bakgrunn. Eilif Lervik, Ingrid O. Rangønes og Roland Mauseth. Foto.Bilde: Styreleder Eilif Lervik (fra venstre), havnerådsleder Ingrid O. Rangønes og prosjektleder i Campus Kristiansund, Roland Mauseth.

PCR (polymerase chain reaction) er en metode som brukes for å masseprodusere kopier av en DNA-tråd, og er en viktig komponent ved mange typer DNA-analyser. Metoden kan for eksempel brukes til å identifisere arter som ellers er vanskelig å gjenkjenne, eller finne tilstedeværelsen av alger, dyr, virus og bakterier i mat/fôr, jordprøver og vannprøver. 

Roland Mauseth, prosjektleder i Campus Kristiansund, forteller at det har vært et ønske hos aktørene i regionen å etablere felles laboratorier og simulatorer i det nye Campus-bygget.

– De fleste virksomhetene har ikke ressurser eller behov som kan forsvare å etablere slike fasiliteter selv, men vil ha nytte av å dele dem med andre, sier Mauseth.

Bakgrunn for prosjektet med å etablere en felles PCR-lab er at Norsøk (Norsk senter for økologisk landbruk) på Tingvoll har en uutnyttet PCR-maskin, som de ønsker å tilby fellesskapet på Campus. Maskinen er noe av det som trengs til en slik lab, men prosjektet trenger også midler til innkjøp av ytterligere utstyr, infrastruktur og drift.

Avanserte analysemetoder

Støtten fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er på 500 000 kroner og gis over tre år. PCR-laben vil kunne brukes til analyser av biologisk materiale for mange bransjer, også for marin og maritim industri (fiskebiologi, forprøver, vannprøver fra skip og lignende). Slike analyser er relevante for blant andre Møreforsking, NIBIO og helsefaglige miljøer.

– Her kan vi oppnå kompetanseheving på tvers av forskingsinstituttene og andre aktører, og tilby analyser lokalt som er relevant både for næringsliv og offentlig forvaltning. Dette vil skape samarbeid, tiltrekke nye aktører og mer aktivitet til Campus Kristiansund. Spesielt nyttig vil det være å få med seg biomarine aktører og havbruksnæringen, sier Mauseth.

Bidra til bærekraftig utvikling

Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes er glad for at eierkommunenes representanter i havnerådet stemte ja til styrets innstilling om å støtte etableringen.

– Campus Kristiansund er et viktig utviklingsprosjekt for byen, regionen og resten av landet. Det blir fokus på hav og helse med samlokalisering av utdanning og forskning, næringsliv og utviklingsmiljø. Det er viktig at vi som havneselskap er med og støtter slike prosjekt som kan få stor betydning for alt fra kunnskapsnivå og konkurransekraft til folkehelse, sier Rangønes.

Etter salg av Hitra kysthavn sitter havneselskapet i år igjen med et betydelig overskudd. I fjor ble det også utløst en kompensasjon på over 10 millioner kroner for avgivelse av deler av tomten til Campus Kristiansund.

– Vi mener det er både riktig og viktig å gi tilbake til samfunnet vi er en del av. Neste år skal vi redusere gjeld, og vi skal i gang med store investeringer på Smøla gjennom kaiutbygging på Vikan. Etter hvert står flere utviklingsprosjekter ute i eierkommunen for tur. Alt dette er med og styrker havneselskapets posisjon i regionen, sier Rangønes.

Historisk sjanse

– Vi har et medansvar for biologisk, økonomisk og kunnskapsmessig bærekraft på Nordmøre. En god oppstart på Campus Kristiansund er en historisk sjanse til å påvirke vekst og utvikling for mange generasjoner i regionen vår. Styret vurderer at en PCR-lab er både nyttig og konkret, og en fin måte å skape samarbeid på. Derfor har vi anbefalt at prosjektet får innvilget støtte fra KNH, sier styreleder Eilif Lervik.

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Støtter KBK videre i Eliteserien

18 desember 2023

KNH viderefører samarbeidsavtalen med Kristiansund Ballklubb inn i 2024. – Vi ser frem til å heie frem KBK i Eliteserien, sier havnefogd Knut Mostad. 

Scroll til toppen