Høringsutkast Havneregulativ 2024

Kristiansund og Nordmøre Havn legger her frem forslag til Havneregulativ Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 2024. 

Eventuelle innspill sendes til info@knhavn.no innen 15.11.2022.

Havnerådsmøte 12. desember 2023

16 november 2023

Neste møte i havnerådet avholdes tirsdag 12. desember 2023. Her finner du mer informasjon om møtet og saksunderlag. 

Straks i mål i Kaibakken 1

06 oktober 2023

Oppgradering av Kaibakken 1 har vært et av våre viktigste prosjekter inneværende år. Leietaker Grieg Connect har allerede flyttet inn i fjerde etasje, mens tredje etasje er ledig for utleie. 

Høstens flaskepost er her!

06 oktober 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Scroll til toppen