– Krevende, lærerikt og givende.

I disse dager er det ett år siden Knut Mostad inntok sjefskontoret som havnefogd, klar for å få havneselskapet på rett kjøl. Hvordan har året vært?

Portrettbilde Knut Mostad. Foto.

Da vi tok oss en prat den første arbeidsuka til Knut i fjor, møtte vi en nyslått leder som var spent og ydmyk til å ta fatt på rollen, og i full gang med å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen og sine nye kollegaer. Ett år senere er det tid for et tilbakeblikk. (Les også: Ny leder i havneselskapet: Møt Knut Mostad.)

– Beskriv ditt første år i KNH med tre ord!

– Krevende, lærerikt og givende.

– Har jobben levd opp til forventningene? Hvordan, eller hvorfor ikke?

– I ansettelsesprosessen ble vi bedt om å lage en plan for oppstart i jobben. Den jeg lagde traff godt og avstemte mine forventninger. Den har jeg fulgt, men med tillegg gitt av styret og noen tilfeldige endringer.

– Hva har vært mest gøy?

– Det morsomste har vært å få økonomien på rett kjøl og arbeidet med ny strategi- og markedsplan.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Hitras uttreden av selskapet og det å bruke den gullbehengte uniformen (som er en litt nødvendig, men flau del av jobben når jeg ikke er utdannet sjømann).

– Hva har overrasket deg?

– Den sterke indre motivasjonen hos de ansatte.

– Hva er du mest fornøyd med eller stolt av fra året som har gått?

– At nesten alle planene vi la er ferdigstilt til rett tid.

– Hva vil du gjøre annerledes fremover?

– Mindre planlegging og mer drift og utvikling.

– Hva gjør du når det stormer som verst?

– Slapper av, finner feste og rir stormen til min fordel.

– I fjor sa du at du gledet deg til å få til en god drift, et trygt, godt og forutsigbart arbeidsmiljø, og legge et solid grunnlag for videre vekst og utvikling av KNH. Hvordan synes du at du har gått?

– Jeg synes det har gått bra. Medarbeiderundersøkelsen vår viser at vi er på rett veg.

– Du pekte på utfordringer knyttet til likviditet og nedbetaling av gjeld, og at selskapet måtte ta grep raskt for å få drift og økonomi under kontroll. Hvordan har dette gått?

– Det har gått fint. Styret og havnerådet skryter av resultatene. De ansatte er stolte av egen innsats og vår nye økonomisjef, Birgitte Flatsetøy, holder tømmene godt. Fremover ønsker vi å kunne tilby våre brukere enda bedre og rimeligere tjenester, og vi gleder oss til at vi snart kan begynne å investere igjen i nye anlegg og kaier. Våre kaier er viktige for at regionens og landets næringsliv skal gå godt og med lave kostnader. I vårt havnedistrikt håndterer vi ca. 1 400 anløp og 7 millioner tonn gods hvert år. Ser vi bort fra containertrafikk er vi landets tredje største havn. Når vi gjør en god jobb, påvirker det nesten alle innbyggerne på Nordmøre og i resten av landet. Det er gøy å tenke på!

Flaskepost og sommerhilsen ☀️

05 juli 2024

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

«Christian Radich» ganger to i juli

02 juli 2024

Tradisjonen tro står Kristiansund på seilingsplanen til «Christian Radich» under seilasen Sea Norway. I år stopper seilskuten dessuten innom både på seilasen nordover og sørover. 

Overrekkelse av Miljøfyrtårn-diplom

27 juni 2024

Tidligere i år ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn – en milepæl i vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø. Nylig inviterte Kristiansund kommune til en høytidelig diplomoverrekkelse.

Scroll til toppen