– Krevende, lærerikt og givende.

I disse dager er det ett år siden Knut Mostad inntok sjefskontoret som havnefogd, klar for å få havneselskapet på rett kjøl. Hvordan har året vært?

Portrettbilde Knut Mostad. Foto.

Da vi tok oss en prat den første arbeidsuka til Knut i fjor, møtte vi en nyslått leder som var spent og ydmyk til å ta fatt på rollen, og i full gang med å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen og sine nye kollegaer. Ett år senere er det tid for et tilbakeblikk. (Les også: Ny leder i havneselskapet: Møt Knut Mostad.)

– Beskriv ditt første år i KNH med tre ord!

– Krevende, lærerikt og givende.

– Har jobben levd opp til forventningene? Hvordan, eller hvorfor ikke?

– I ansettelsesprosessen ble vi bedt om å lage en plan for oppstart i jobben. Den jeg lagde traff godt og avstemte mine forventninger. Den har jeg fulgt, men med tillegg gitt av styret og noen tilfeldige endringer.

– Hva har vært mest gøy?

– Det morsomste har vært å få økonomien på rett kjøl og arbeidet med ny strategi- og markedsplan.

– Hva har vært mest utfordrende?

– Hitras uttreden av selskapet og det å bruke den gullbehengte uniformen (som er en litt nødvendig, men flau del av jobben når jeg ikke er utdannet sjømann).

– Hva har overrasket deg?

– Den sterke indre motivasjonen hos de ansatte.

– Hva er du mest fornøyd med eller stolt av fra året som har gått?

– At nesten alle planene vi la er ferdigstilt til rett tid.

– Hva vil du gjøre annerledes fremover?

– Mindre planlegging og mer drift og utvikling.

– Hva gjør du når det stormer som verst?

– Slapper av, finner feste og rir stormen til min fordel.

– I fjor sa du at du gledet deg til å få til en god drift, et trygt, godt og forutsigbart arbeidsmiljø, og legge et solid grunnlag for videre vekst og utvikling av KNH. Hvordan synes du at du har gått?

– Jeg synes det har gått bra. Medarbeiderundersøkelsen vår viser at vi er på rett veg.

– Du pekte på utfordringer knyttet til likviditet og nedbetaling av gjeld, og at selskapet måtte ta grep raskt for å få drift og økonomi under kontroll. Hvordan har dette gått?

– Det har gått fint. Styret og havnerådet skryter av resultatene. De ansatte er stolte av egen innsats og vår nye økonomisjef, Birgitte Flatsetøy, holder tømmene godt. Fremover ønsker vi å kunne tilby våre brukere enda bedre og rimeligere tjenester, og vi gleder oss til at vi snart kan begynne å investere igjen i nye anlegg og kaier. Våre kaier er viktige for at regionens og landets næringsliv skal gå godt og med lave kostnader. I vårt havnedistrikt håndterer vi ca. 1 400 anløp og 7 millioner tonn gods hvert år. Ser vi bort fra containertrafikk er vi landets tredje største havn. Når vi gjør en god jobb, påvirker det nesten alle innbyggerne på Nordmøre og i resten av landet. Det er gøy å tenke på!

Nå er Smøla godkjent for cruiseanløp

16 mai 2023

En helt ny og ISPS-godkjent flytebrygge står klar på Dyrnes til å ta imot gjester fra fem cruiseanløp den kommende sesongen. Lørdag kommer årets første cruiseskip til øya.

Tilbakeblikk på 2022

21 april 2023

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

12 april 2023

KNH og Trondheim Havn er enige om salg av Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. – Dette gir oss handlingsrom for investeringer i andre utviklingsprosjekter i havnedistriktet, sier havnefogd Knut Mostad.

Scroll til toppen