Ledig stilling i KNH

Vil du bidra til en sikker og trygg havn og fornøyde havnebrukere?

Vi har ledig stilling og er på jakt etter deg som er praktisk anlagt, har maritim/nautisk utdanning og som vil være med å jobbe for effektiv og lønnsom havnedrift. 

Vår ambisjon er å være Midt-Norges beste og mest effektive havn. KNH drifter flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Med opp mot 10 000 anløp og 6–7 millioner tonn gods over disse kaianleggene, er vi et betydelig transportknutepunkt i Midt-Norge og et av landets største havnedistrikt. Vi er kjent for god service og fornøyde brukere. 

Vil du også være med å jobbe for effektiv og lønnsom havnedrift?

Vi har ledig stilling som:

DRIFTSLEDER

Driftsleder skal, sammen med havnekaptein, håndheve Lov om havner og farvann, samt ISPS sikkerhetsplaner for de offentlige havneanleggene i havnedistriktet. Driftsleder har også (i samarbeid med andre) drifts-, prosjekt- og innkjøpsansvar for tjenester, løsøre og fast eiendom etter lov om offentlige anskaffelser.

Driftssjefen inngår i KNHs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for drift og oppdatering av ISPS-planer.
 • Inngå i ISPS-beredskapen sammen med havnefogd/havnekaptein, og dele vaktberedskap med disse.
 • Ansvar for drift og oppfølging av selskapets eiendommer, vedlikeholds- og avvikssystem, adgangskontrollsystem samt leietakere.
 • Føre tilsyn med at havneinspektørene ivaretar sine plikter på en tilfredsstillende måte.
 • Bistå havnefogden med saksbehandling og generelle administrative oppgaver.
 • Delta i budsjettarbeid og regnskapsoppfølging.

Ved internt opprykk til stillingen som driftsleder, blir stillingen som havneinspektør ledig:

HAVNEINSPEKTØR

Som havneinspektør har du en viktig rolle overfor havnens kunder og brukere. Du har ansvar for å tilrettelegge for skipsanløp til terminalene vi drifter i havnedistriktet. Som en del av havneoppsynet vil du også føre tilsyn med terminaler og havnevesenets eiendommer.  

Stillingen inngår i vaktordning med oppsatt turnus. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Registrere skip/anløp og last i vårt havnedataverktøy (Portwin).
 • Anvisning av kaiplass. 
 • Levering av tjenester til fartøy, for eksempel fortøyning, vannfylling, landstrøm, avfallsmottak. 
 • Klargjøre fakturagrunnlag for anløp og tjenester. 
 • Håndheve lov om havner og farvann.
 • Oppsyn med kaier, havneanlegg og havneområder.  
 • Oppgaver knyttet til havnesikring (ISPS).  
 • Inngå som båtfører i KNHs arbeidsbåt. 
 • Inngå i KNHs arbeid med hygienekontroller på skip (kursing blir gitt). 
 • Delta på vedlikeholds- og driftsarbeid ute på kai, slik som fendring, montering av kaileidere etc. 
Dine kvalifikasjoner (gjelder begge stillingene):  

Vi søker deg med maritim/nautisk utdanning, som er serviceinnstilt, fleksibel og effektiv. Du må være god til å samarbeide og kommunisere, være praktisk anlagt og kunne ta i der det trengs. Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og ha gode datakunnskaper. Førerkort klasse B.

Serviceinnstilling og personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stillingen som driftsleder er det en fordel med kjennskap til styringssystemer for drift av bygg, og kjennskap til offentlige anskaffelser av fast eiendom.

Noen oppgaver i forbindelse med anløp og tjenester til fartøy, samt drift og vedlikehold, vil medføre tyngre fysisk arbeid.

Det må også påregnes noe reising innen havnedistriktet. 

Hos oss får du:  

– Varierte arbeidsdager i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.  
– Nødvendig opplæring og kursing.
– Konkurransedyktige vilkår med god pensjonsordning i KLP og gode ansattordninger.  

Nærmere opplysninger om stillingene ved henvendelse til:

– Havnefogd Knut Mostad, telefon 902 08 544. 
– Havnekaptein Geir Kjønnøy, sentralbord 400 06 504.
– Ledende havneinspektør Svein Skomsøy (gjelder stillingen som havneinspektør), sentralbord 400 06 504.

Vil du jobbe i KNH?

Søk via vår annonse på FINN (kode 272027029), eller send søknad og vedlegg pr. e-post til havnefogd Knut Mostad på km@knhavn.no. I tillegg til din søknad, trenger vi CV og kopi av vitnemål. Spesifiser hvilken stilling du søker på:

 • Havneinspektør
 • Driftsleder

Søknadsfrist: 21.10.2022.

Ansettelse ønskes 1. mars 2023, og skjer etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler (Bedriftsavtalen, Samfunnsbedriftene).

Vi har også behov for å styrke vår pool med tilkallingsvikarer. Hvis dette er av interesse, så kan du opplyse om det i søknaden.


Om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er en interkommunal virksomhet som eies av Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Hemne, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll kommuner. Selskapets formål er å ivareta og utvikle havnedriften for eierkommunene i samsvar med havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter.

Vi driver vår virksomhet i moderne og trivelige lokaler på Nordmørsterminalen i Kristiansund. Her er vi ti fast ansatte som jobber for effektiv og lønnsom havnedrift. 

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen