Neste års havneregulativ er fastsatt

Havneregulativ 2023 for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er nå vedtatt, og trer i kraft 01.01.2023. 

Havneregulativet fastsetter farvannsavgift, kaivederlag, varevederlag, andre tjenester og vederlag, saksbehandlingsgebyr, avfallsgebyr samt satser for utstedelse av hygienesertifikat.  

Dalasundet stenges mandag

20 januar 2023

Dalasundet vil være stengt for trafikk i rundt en times tid mellom klokken 13 og 14 mandag 23. januar i forbindelse med reposisjonering av et rør. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2022

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Ledige båtplasser på Vedkaia

14 desember 2022

I Kristiansund har vi for tiden noen ledige båtplasser på Vedkaia i Vågen, som vi leier ut til yrkesfiskere. 

Scroll til toppen