«Normand Vision» takker for seg

Helt siden oktober i fjor har den oransje kjempen ligget i opplag på Storkaia i Kristiansund. Nå skal skipet videre til Vestbase noen dager, før nytt oppdrag venter på Njord-feltet.

«Normand Vision» i Kristiansund. Foto.«Normand Vision» har ligget på Storkaia siden oktober 2021. Snart skal skipet på oppdrag offshore. 

Torsdag formiddag kastet vi loss Solstad Offshore sitt konstruksjonsfartøy «Normand Vision». Knappe 157 meter lang, 27 meter bred og 16 954 bruttotonn, utstyrt med kraner med kapasitet opp til 400 tonn og som kan arbeide ned til 3 000 meters dyp. Nå skal skipet benyttes i arbeid på Njord-feltet vest for Draugen i Norskehavet. Njord A-plattformen skal etter planen seile fra Stord i midten av mars.

Imponerende skip

Onsdag benyttet havnefogd Knut Mostad anledningen til å få en omvisning om bord og overlevere havneselskapets crest til kaptein Jan Gunnar Tjøsvoll.

– Det er et imponerende skip og det var en fornøyelse å komme om bord å hilse på mannskapet og se kraner og høyteknologisk utstyr på nært hold. «Normand Vision» har vært et positivt tilskudd for oss i KNH. Havnevakta skryter av godt samarbeid med skipets mannskap og vi kan bare si velkommen tilbake, sier Knut Mostad.

Skipet har hatt et mannskap på rundt 40 personer om bord under oppholdet i Kristiansund, og mange har flittig benyttet seg av byens fasiliteter – handel, servering, kino og mye annet, og gjennom dette bidratt til viktig verdiskaping.

Skipet har lugarkapasitet til 140, og normalt er det 100-120 personer om bord. 

Landstrøm

At skipet har ligget nettopp på Storkaia har flere årsaker. Størrelsen på skipet gjør at det krever sitt både når gjelder lengde og dybde. I tillegg har skipet ligget på landstrøm, og dette anlegget står på Storkaia.

Skipet har ruvet godt i bybildet og vi har fått mange nysgjerrige blikk og spørsmål fra både lokalbefolkning og turister, som synes det er spennende å se slike gigantskip på nært hold.

Samtidig har vi full forståelse for at det kan oppleves sjenerende for kjøpesenter, serveringssteder og annet næringsliv langs kaia å ha et så stort fartøy liggende foran. I tillegg er det beboere i området som ønsker mest mulig utsikt og minst mulig støy.

Da må vi huske på at havna har vært her bestandig, mens mange boliger og næringsvirksomhet har kommet i ettertid. Som havn har vi mottaksplikt og formålet med Storkaia er store skip og bruk av landstrøm. Vi prøver så godt vi kan å ta hensyn, og er opptatt av at vi gjennom havnedriften kan bidra til å skape verdier og ringvirkninger, både lokalt og regionalt. Og det vet vi at «Normand Vision» har bidratt til.

Havnefogd Knut Mostad overreker plakett til Jan Gunnar Tjøsvoll, kaptein på «Normand Vision». Foto.Havnefogd Knut Mostad og Jan Gunnar Tjøsvoll, kaptein på «Normand Vision». 

«Normand Vision» i Kristiansund. Foto.«Normand Vision» gjør seg klar for å forlate Storkaia.

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen