Ny visuell identitet skal styrke KNH

Det siste årets arbeid har tydeliggjort et behov for en oppdatering av KNH sin visuelle identitet. Fredag 1. oktober lanserer vi vår nye visuelle profil. Den skal uttrykke hvem vi er og hva vi står for, og er forankret i våre verdier nærhet – trygghet – drivkraft. 

Som en forlengelse av selskapets strategiprosess i fjor høst, har administrasjonen i havneselskapet under våren 2021 jobbet med markedsplan og kommunikasjonsstrategi.

– Som en del av dette jobbet vi også med visjon og verdier, og la grunnlaget for en oppdatering av vår visuelle identitet. Nå er resultatet klart i form av ny logo og en ny visuell profil, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Målet er å styrke selskapets posisjon, gjøre KNH mer synlig og tydelig, og skape stolthet og tilhørighet internt i selskapet.

Enkel og tydelig logo

– Vi så at logoen vår med seilskuten Embla ikke klarte å kommunisere godt nok hvem vi er og hva vi driver med. Derfor har alle ansatte jobbet sammen for å finne ut hvilke former og farger vi assosierer med oppgavene vi løser innenfor vår havnevirksomhet, sier havnefogd Knut Mostad.

Designbyrået Eggedosis fikk oppdraget med å ta dette arbeidet videre og lage en oppdatert visuell profil for KNH. Hovedlogoen består av firmanavnet i tillegg til streksymbol for pullert, kai og sjø. Elementene er satt sammen for å gi assosiasjoner til et stempel.

Innsikt og forankring

Grunnlaget for den nye visuelle identiteten ligger i selskapets interne arbeid med markedsplan, visjon og verdier. Det har vært gjennomført flere workshops der samtlige medarbeidere i KNH har deltatt. Dette har brakt både god innsikt om markedet og kunder/brukere, og mange gode ideer til tiltak, på bordet.

– Det har vært viktig for oss å involvere alle ansatte i dette arbeidet, fordi de ansatte bidrar med viktig innsikt, men også for å forankre strategi og tiltak, og skape forståelse for den enkeltes rolle i gjennomføringen. Det har gitt oss en god og felles forståelse for hvem vi er, hvor vi er og hvor vi vil, sier Indergaard.

Hun mener at selskapet gjennom dette har blitt en mer markedsorientert organisasjon.

Verdier

KNH sin kommunikasjon skal bygge på verdiene nærhet – trygghet – drivkraft. Dette er verdier som medarbeiderne i fellesskap har kommet frem til, med utgangspunkt i hvem vi ønsker å være og hvilke fortrinn vi gir våre kunder.

– Vi har brukt en del tid på å definere hva vi faktisk legger i disse verdiene. Hva betyr de for oss i arbeidshverdagen og hvordan kan vi etterleve de? For oss handler nærhet om å være nær, åpen og tilgjengelig. Trygghet handler om sikkerhet, kvalitet og ryddighet, mens drivkraft handler om aktivitet, innsatsvilje og handlekraft, sier Mostad.

Nå skal KNH i gang med å lage nye nettsider, som er tilpasset dagens standarder og møter brukerens behov i større grad. 

Logo Kristiansund og Nordmøre Havn. Illustrasjon.

Ledige lokaler ved Campus

15 august 2023

I vårt næringsbygg på Devoldholmen har vi ledige lokaler til kontor eller annen næringsvirksomhet. God standard, kort vei til alt og nærmeste nabo med Campus når dette står ferdig høsten 2024. 

Flaskepost og sommerhilsen fra KNH

07 juli 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Millionstøtte til kaiutbygging på Smøla

06 juli 2023

Kystverket har innvilget KNH støtte på 6 millioner kroner til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla, som en del av tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. – En gledens dag, sier havnefogd Knut Mostad. 

Scroll til toppen