Nytt medlem i havnestyret

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Illustrasjonsbilde styre. Illustrasjon.

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt i representantskapets (havnerådets) møte den 17. april 2024.

Valgkomiteen foreslo Gunn Eva Vatn (Tingvoll) som nytt medlem til erstatning for Sigrid Hanssen (Hitra). Øvrige styremedlemmer var innstilt på gjenvalg. 

Havnestyret, faste medlemmer: 
1. Eilif Lervik – Sunndal (leder) 
2. Jan Gjerde – Kristiansund (nestleder) 
3. Mette Grødahl – Smøla 
4. Peter Kristjan Vaagland – Heim
5. Helge Røv – Surnadal 
6. Sidsel Sæterøy – Kristiansund
7. Gunn Eva Vatn – Tingvoll 

Varamedlemmer i nummerorden:
1. Borghild Neergaard Aarset – Gjemnes
2. Lars Dromnes – Aure
3. Kjersti Andersen –  Smøla
4. Jens Kristian Eikrem – Tingvoll
5. Rita Ormbostad –  Aure
6. Svein Kongshaug –  Averøy
7. Jorid Aarvåg – Surnadal

Valgkomiteen bestod av Ola Rognskog (leder), Arne Magnus Aasen og Berit Tønnesen. 

Gratulasjoner og takk

Vi gratulerer Eilif Lervik med fortsatt verv som styreleder og øvrige medlemmer med fornyet tillit. Velkommen til Gunn Eva Vatn, vi ser frem til et godt samarbeid. 

Vi takker Sigrid Hanssen for flere år med god og profesjonell jobb i styret for KNH, også i en krevende  periode i forbindelse med Hitras uttreden av IKS-et og salg av Hitra kysthavn til Trondheim Havn, og ønsker henne lykke til med nye oppgaver.  

Takk også til valgkomiteen for vel utført.  

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen