Oppgradering av Kaibakken i full gang

Entreprenør Strand & Stubø er i full gang med oppussing av to etasjer i Kaibakken 1. Programvareselskapet Grieg Connect skal flytte inn i fjerde etasje etter sommeren. I tredje etasje har vi rundt 200 kvadratmeter ledig for utleie. 

Tømrere  som arbeider innendørs. Foto.Johnny Rotvær og kollegaene i Strand & Stubø Entreprenør AS er i full sving i Kaibakken 1. 

Oppgradering av Kaibakken 1 er et av våre viktigste prosjekter akkurat nå, og innebærer en betydelig investering. Kontraktssummen er på 12,2 millioner kroner ekskl. mva. Under våren og sommeren skal to etasjer i bygget pusses opp og deretter leies ut. Det er også nødvendig med utskifting av ventilasjonsaggregat og renovering av yttertak på tilbygget. 

Ungt og innovativt

Når oppussingen er ferdig, vil kontorlokalene i Kaibakken fremstå lyse og moderne. Miljøet bli ungt og innovativt. Programvareselskapet Grieg Connect, som leverer egenutviklede systemløsninger til blant annet havner, myndigheter og rederier, skal leie hele fjerde etasje.

– Det blir ikke mer sentralt enn dette, og i tillegg utsikt over Norges fineste havnebasseng, sier havnekaptein og prosjektansvarlig Geir Kjønnøy i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Som totalentreprenør tar Strand & Stubø ansvar for hele prosessen, og har selvsagt gode lokale leverandører med på laget. Det blir en forholdsvis kort og intensiv periode frem mot planlagt ferdigstillelse rundt månedsskiftet august/september.

Mesteparten av arbeidet skjer innvendig, men det skal også skiftes vinduer. Det vil bli et sted mellom 25 og 30 brukte vinduer til overs, som vi håper kan gjenbrukes av noen andre.

Behov i lang tid 

KNH har disposisjonsrett på Kaibakken 1, mens Kristiansund kommune er den formelle eieren med hjemmelsrett. Bygget ble oppført i 1953, og deler av bygningen har i lang tid hatt behov for oppgradering.

Spisestedet Havnekontoret har i en årrekke vært etablert i andre, og etter hvert deler av første etasje med sin pizzavirksomhet. Lokalene i tredje og fjerde har stått ledige siden 2019, etter at Møre og Romsdal Revisjon SA, tidligere Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, flyttet ut. Disse hadde leieavtale tilbake fra midten av 1990-tallet. Havneselskapet selv hadde kontorlokaler i fjerde etasje frem til Nordmørsterminalen stod ferdig på Devoldholmen i 2010.

Lokale under oppussing innvendig. Foto.Lokalene blir lyse og moderne.

Utsikt over Kristiansund Havn. Foto.Flott utsikt over havnebassenget fra kontorlokalene i Kaibakken 1.


Interessert i å leie kontorlokaler i Kaibakken 1 eller i Nordmørsterminalen? Klikk her for mer informasjon

Nå er Smøla godkjent for cruiseanløp

16 mai 2023

En helt ny og ISPS-godkjent flytebrygge står klar på Dyrnes til å ta imot gjester fra fem cruiseanløp den kommende sesongen. Lørdag kommer årets første cruiseskip til øya.

Tilbakeblikk på 2022

21 april 2023

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

12 april 2023

KNH og Trondheim Havn er enige om salg av Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. – Dette gir oss handlingsrom for investeringer i andre utviklingsprosjekter i havnedistriktet, sier havnefogd Knut Mostad.

Scroll til toppen