Overrekkelse av Miljøfyrtårn-diplom

Tidligere i år ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn – en milepæl i vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø. Nylig inviterte Kristiansund kommune til en høytidelig diplomoverrekkelse.

Gruppe med personer som viser frem Miljøfyrtårndiplom. Foto.Fra venstre: Eirik Sponås, Svenn-Andre Aakerli, Emilie Sæterøy, Kjell Neergaard, Knut Mostad, Marius Hopmark Iversen og Erika Indergaard. Foto: Ingunn Strand/Kristiansund kommune. 

Bløtkake med Miljøfyrtårn-logo. Bilde.Her deltok fire lokale bedrifter som alle har bestått kravene til å bli Miljøfyrtårn. Ordfører Kjell Neergaard delte ut diplom. Det ble også servert både frokost og bløtkake. 

Her er de som tok imot diplom og gode ord på vegne av sine arbeidsplasser: 

  • Sparebanken Møre v/ Eirik Sponås, banksjef næringsliv
  • Ikon Arkitekt & Ingeniør v/ Svenn-Andre Aakerli, daglig leder og Marius Hopmark Iversen,  prosjektutvikler
  • Kristiansund og Nordmøre Havn v/ Erika Indergaard, Marked, kommunikasjon og samfunnsansvar og Knut Mostad, Havnefogd
  • Mester Grønn, ALTI Futura v/ Emilie Sæterøy, nestleder

– Miljøfyrtårn er et veldig viktig verktøy for å nå bærekraftsmålene, og gir et solid konkurransefortrinn for bedriftene både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samfunnet går i riktig retning når lokalt næringsliv tar ansvar, forklarer rådgiver energi, klima og miljø i Kristiansund kommune Elin Kamsvåg, som deltok sammen med ordfører Kjell Neergaard. 

Strenge kriterier 

Å være Miljøfyrtårn betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Vi har dokumentert strenge kriterier innen områdene arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Som havn har vi også krav knyttet til utslipp til luft (forurensing, støy etc.) og utslipp til vann. 

Vi rapporterer årlig inn våre klima- og miljødata i Miljøfyrtårn sitt styringsverktøy. Ut fra dette genereres et klimaregnskap. Klimaregnskap 2023

Ordfører Kjell Neergaard delte ut diplom til Erika Indergaard, ansvarlig for markeds, kommunikasjon og bærekraft, og havnefogd Knut Mostad. Foto: Ingunn Strand / Kristiansund kommune.

Vil dere også bli Miljøfyrtårn? 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les mer om hvordan din virksomhet kan bli Miljøfyrtårn.

Flaskepost og sommerhilsen ☀️

05 juli 2024

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

«Christian Radich» ganger to i juli

02 juli 2024

Tradisjonen tro står Kristiansund på seilingsplanen til «Christian Radich» under seilasen Sea Norway. I år stopper seilskuten dessuten innom både på seilasen nordover og sørover. 

Scroll til toppen