7,87 millioner kroner i overskudd

Rekordresultat gir rom for nye investeringer

Med et solid overskudd i 2021 ser havneselskapet frem til å investere i nye prosjekter. 

Styreleder Birgitte Røsgaard (fra venstre), havnerådsleder Ingrid Rangønes, merkantil medarbeider Silje Pedersen, driftssjef Odd Arne Tranø, havnekaptein Geir Kjønnøy, havnefogd Knut Mostad og økonomisjef Birgitte Flatsetøy er godt fornøyde med rekordresultatet.

Havnestyret behandlet denne uken årsregnskap for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Regnskapet viser et årsresultat for 2021 på 7,87 millioner kroner. Av dette utgjør salg av aksjer i Kristiansund Baseselskap rundt 4,3 millioner kroner. Overskudd uten ekstraordinære inntekt fra aksjesalg er 3,6 millioner kroner.

– Årets resultat gir rom for investeringer i spennende utbyggingsprosjekter ute i våre eierkommuner. I 2022 prioriterer vi kaiutbygging ved Vikan på Smøla og Høgset i Gjemnes, sier styreleder Birgitte Røsgaard.

Handlingsrom

Selskapet har jobbet aktivt med å kutte kostnader og øke inntekter. Dette har gitt resultat.

– Dette betyr økt handlingsrom og gjennomføringskraft. Havnerådet er opptatt av å videreutvikle havneselskapets posisjon i regionen. Det ligger godt til rette for dette, sier havnerådsleder Ingrid O. Rangønes.

Høy aktivitet

Havnefogd Knut Mostad er godt fornøyd med årets resultat. Store skip med lang liggetid har gitt økte inntekter.

Han peker på at det har vært høy aktivitet i selskapet, samtidig som man har klart å holde kostnadene nede. Selskapet har i 2021 drevet mye med vedlikehold og oppgradering av kaianlegg.

– Dette for å sikre våre brukere gode, trygge og miljøvennlige havnefasiliteter. Vi har utbedret fendring og lysforhold på kaifrontene ved Høgset Terminalen og Fiskerikaia på Goma i Kristiansund. Arbeidet er utført av våre egne ansatte fra uteavdelingen og havnevakta. Vi har også reparert stål på lastekaien i Sunndal, og bygget en ny 100 tonns pullert på Devoldholmen, sier Knut Mostad.

To mindre landstrømsanlegg er kommet på plass i indre havn, ett ved fiskeribasen og ett på Devoldholmen. Plasthallen har fått nytt overtrekk. Investeringene er viktig både for å sikre fremtidige inntekter og holde tritt med utvikling og miljøkrav.

– Det har vært formidabel innsats fra ansatte, som har tatt på seg mye og tungt vedlikeholdsarbeid i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver. Dette har spart selskapet for betydelige kostnader, sier Mostad.

Lys framtid

– Alt i alt ser ansatte, styre og havneråd lyst på fremtiden. Vi ansatte gleder oss spesielt til å investere i nye kaianlegg igjen, til glede for både eiere, næringsliv og innbyggere, sier tillitsvalgt Erika Indergaard.

Ønsker «Havila Castor» velkommen

16 mai 2022

Fredag 20. mai blir det markering av førstegangsanløp for Havila Kystruten sitt nye kystruteskip «Havila Castor», det andre av verdens mest miljøvennlige passasjerskip. 

Vil fylle opp havnebassenget

13 mai 2022

Lørdag 11. juni blir det Båtens og Havnas dag i Kristiansund. Med flere andre arrangement i sentrum, ligger det an til yrende båt- og folkeliv denne dagen.

Rydder sjøbunnen langs Vågekaia

10 mai 2022

Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunnen er ett av tiltakene i vår nye plan for miljø og bærekraft. 135 dekk er de siste dagene hentet opp fra bunnen langs Vågekaia. Mange av de vil leve videre ved andre kaier.

Scroll til toppen