Medlemskap i UN Global Compact Norge godkjent

Skal bidra til et ansvarlig næringsliv

KNH er nå en av over 450 norske virksomheter som er medlem i UNGC sitt lokale nettverk i Norge og dermed forplikter oss til å bidra til et ansvarlig næringsliv. 

Bilde av tre personer som omtales i saken. Foto.Havnefogd Knut Mostad (fra venstre) og ansvarlig for marked og samfunnsansvar Erika Indergaard møtte UNGC sin regionleder Eirik Kanck i fjor for å snakke om bærekraft og mulighetene for medlemskap i organisasjonen. 

UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv med over 23 600 bedrifter i 167 land som medlemmer. I Norge har man for øyeblikket over 450 medlemmer. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har nettopp fått medlemskapet godkjent etter søknad til FNs generalsekretær  António Guterres. 

Som medlem forplikter vi oss til å følge FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, og rapportere årlig på dem. Disse prinsippene gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.  

Vi ferdigstilte vår plan for miljø og bærekraft i fjor, og vil bruke UNGC sin kompetanse til å finne gode løsninger for vårt bærekraftsarbeid. 

– Bærekraftsmålene er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar. Vi tar sikte på et intensivert fokus på miljø og bærekraft i årene som kommer. Vi er nå i gang med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn, og mange av kriteriene vi må oppfylle kan også relateres til FNs bærekraftsmål, sier havnefogd Knut Mostad. 

I februar 2022 opprettet UNGC et regionskontor i Kristiansund, noe som har bidratt til at bærekraft har kommet på agendaen hos enda flere lokale og regionale bedrifter.    

– Vi synes det er ekstra gøy å ha et regionkontor her i Kristiansund. Det gir en følelse av å komme tettere på, og den store økningen av medlemsbedrifter i regionen er viktig for både for nettverk og kompetansedeling. Det blir nyttig når vi skal sende inn inn vår første fremgangsmelding («Communication on Progress») i juni neste år, sier Erika Indergaard, ansvarlig for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i KNH. 

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen