Snart byggestart på Smøla

På Vikan på Smøla skal det bygges 40 m kai, dykdalb og etableres landstrøm-/ladeanlegg. I dag har det vært orienteringsmøte på Rådhuset med grunneiere, brukere og andre interessenter. 

I fjor fikk vi innvilget vår søknad til Kystverket om støtte til kaiutbygging på Smøla. Tilsagnet var på 6 millioner kroner. Sammen med egenandel fra KNH og Smøla kommune, skal dette finansiere utbygging av 40 meter kai og dykdalb, i tillegg til etablering av landstrøm-/ladeanlegg. Entreprisekostnad er på 11,5 millioner kroner. Prosjekteringskostnader og landstrømsanlegg kommer i tillegg. 

Konkurransegrunnlag for utbyggingsprosjektet ble lagt ut før jul i fjor. Det ble gjennomført forhandlinger med de to rimeligste tilbyderne, hvor vi til slutt valgte å signere kontrakt med B&G Betongentreprenør AS.

I uke 10 ble det avholdt oppstartsmøte med kommunen og andre involverte parter. I dag (torsdag 14. mars), er det avholdt orienteringsmøte med grunneiere, brukere og andre interessenter på Smøla rådhus. Det var et positivt møte der man kunne drøfte løsninger på forskjellige problemstillinger knyttet til drift av anlegget, for eksempel ISPS-tiltak, inngjerding, plassering av porter og annet.

Byggestart forventes så snart området er ferdig rigget, antatt rett over påske. Kaien skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av oktober.

Deltakere i møte. Foto.Smøla-ordfører Svein Roksvåg ser frem til utbygging av kaianlegget på Vikan, Smøla. 

Deltakere i møte. Foto.Det var deltakere fra både havneselskap, kommune og næringsliv. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen