Støtter opp under ambisiøse bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har ambisjon om å gjøre fylket til bærekraftsfylke nummer 1 i Norge. Nå har cruisehavnene og destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal gått sammen for å bidra til en bærekraftig cruisenæring.

Felles pressemelding fra cruisehavnene og destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal

– Forrige uke inviterte vi rederiene til et digitalt dialogmøte for å finne veien videre for å innfri ambisjonen til fylket. Fylket vårt har vært vertskap for cruiseskip i over 100 år og vi vil gjerne ønske dem velkommen de neste 100 år også, uttaler Monica Berstad Mæland i Ålesund Cruisenettverk, som var initiativtager til eventet.

Går nye veier

Miljøkravene skjerpes, og Norges nye reiselivsstrategi har stort fokus på mer lokal verdiskapning og mindre fotavtrykk. Ålesund Cruisenettverk tok initiativet og inviterte sammen med havnene i Ålesund, Geirangerfjord, Kristiansund, Molde og Åndalsnes cruiserederier fra hele verden til et digitalt diskusjonsmøte om hvordan vi kan samarbeide om å møte det grønne skiftet, og utvikle en mer bærekraftig og fremtidsrettet cruiseturisme. Møtet ble avholdt hos ÅKP (Ålesund Kunnskapspark), som jobber med innovasjon og forretningsutvikling. Hele 13 forskjellige cruiserederier med totalt 23 deltakere fra hele verden deltok, i tillegg til representanter fra havnene og de to destinasjonsselskapene i fylket.

– Vårt mål er at vi sammen med cruisenæringen utvikler mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Cruiseturismen gir store ringvirkninger innen transport, detaljhandel, servering, opplevelser og mye mer. Vi ønsker å sette i gang gode prosesser sammen med rederiene og andre interessenter, og sammen skape nye kreative konsept for både landbaserte aktiviteter og helårsturisme. Det skal vi gjøre gjennom å se på seilingsplaner og infrastruktur kombinert med attraksjoner og opplevelser i fylket, sier Berstad Mæland.

Attraktivitet gjennom bærekraft

Reiselivsnæringen og Vestlandsrådet har sammen med Fjord Norge lagt frem en handlingsplan for reiseliv på Vestlandet, «Scenario 2030: Attraktivitet gjennom bærekraft». I dette bildet mener vi at cruise kan spille en viktig rolle.

Vi opplever at vårt mål om å tilrettelegge for en cruiseturisme med stor verdiskapning og lite fotavtrykk ble godt tatt imot av deltakerne i møtet. Formålet var å starte dialog med cruiserederiene, utforske nye muligheter sammen og vise hva fylket vårt har å by på.

Havnene jobber for å tilrettelegge, med blant annet utbygging av landstrømsanlegg, søppelhåndtering og innføring av EPI (Environmental Port Index, en modell for å beregne miljødifferensierte havneavgifter utfra et konkret skips utslipp i en aktuell havn). Korte avstander mellom havnene, muligheter for lav seilingshastighet, en variert og spennende reiserute innad i fylket, lang liggetid, spredning av trafikken og kaier nær de største attraksjonene gir turistene mer tid til å oppleve og bedre lokal verdiskapning med lavere utslipp. Møre og Romsdal seiler opp som nummer 2 av fylkene med flest cruiseanløp og det er derfor viktig at vi tar en aktiv rolle når det gjelder videreutviklingen av cruisenæringen i Norge.

Arrangører av digitalt dialogmøte:

  • Ålesund Cruisenettverk v/ Monica Berstad Mæland
  • Geiranger Cruise Port v/ Rita Berstad Maraak
  • Ålesundregionens Havnevesen v/ Synnøve Johansen
  • Molde og Romsdal Havn v/ Jorid Søvik
  • Kristiansund og Nordmøre Havn v/ Erika Indergaard
  • Visit Nordvest v/ Torunn Dyrkorn og Synnøve Henden
  • Visit Ålesund & Sunnmøre v/ Tom Anker Skrede

Gruppebilde med deltakere på dialogmøte. Foto.
Joined forces to facilitate sustainable cruise tourism. Photo: Ålesund Cruise Network.

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen