Tilbakeblikk på 2023

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Havnefogd Knut Mostad, portrett med utsikt over Nordmørsterminalen.Havnefogd Knut Mostad ser tilbake på 2023. 

Årsmeldingen gir også et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods, en oppsummering av cruisesesongen, status for vårt arbeid med klima og miljø, herunder klimaregnskap, samt aktuelle prosjekter. I tillegg finner du styrets årsberetning. Her finner du vår Årsmelding 2023

Vi er allerede kommet et godt stykke inn i 2024, og havnestyret og havnerådet (representantskapet) har nylig behandlet blant annet årsregnskap og styrets årsberetning for 2023. I forbindelse med dette er det naturlig å se tilbake på hva som er oppnådd i året som gått. Her er havnefogd Knut Mostad sitt tilbakeblikk: 

Hilsen fra havnefogden

Når jeg ser tilbake på 2023, har det vært et bra, morsomt og produktivt år for oss her «på havna». Trafikkmessig endte vi med en økning i antallet anløp sammenlignet med fjoråret. Dessverre ser vi at mengden gods lastet/losset i havnedistriktet fortsetter den nedadgående trenden fra de siste årene.

Mens noen har sluttet, har to nye medarbeidere kommet til, og vi sitter igjen med en stab på ni personer. Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor fra KS) vi gjennomførte etter ferien, viste at de ansatte opplever både mestringstro og jobbautonomi, samtidig som de har bra med fleksibilitetsvilje og indre motivasjon. Det lover godt for tiden som kommer!

Vår arbeidsbåt «Havnebris» er også god å ha med på laget. I løpet av sitt første år, har «Havnebris» vært med oss på alt fra isbrytingsoppdrag, fendring, vedlikeholdsarbeid og mannskapsskifte på Freifjorden, til mer ordinære oppdrag som inspeksjoner og rydding av farleden. I 2024 skal båten slip-settes for vedlikehold og maling.

Vedlikehold sikrer trygge anløpsforhold
I 2023 har vi brukt mye av både tid og penger på viktig vedlikeholdsarbeid. Med spreke arbeidstakere og «Havnebris»  har vi fått god erfaring og blitt effektive på fendring av kai. Fætten kai på Tustna i Aure, Industrikaia i Surnadal, Hammarkaia i Sunndal samt Devoldholmen og Fiskerikai Sør på Goma i Kristiansund har alle fått nye fendere montert i 2023. Dette og annet vedlikeholdsarbeid er viktig for å sikre våre brukere gode og trygge anløpsforhold.

Styrker sentrum med kontorlokaler
Et av de viktigste prosjektene i året som gikk var oppgradering av Kaibakken 1 , med Strand & Stubø som totalentreprenør. To hele etasjer har blitt totalrenovert og er nå leid ut. Vi har også skiftet ventilasjonsaggregat og renovert yttertak på tilbygget. Moderne kontorfasiliteter midt i Kristiansund sentrum er med og løfter byens attraktivitet.

Millionutbygging på Smøla
I juli kom gladnyheten om at Kystverket har innvilget 6 millioner kroner i tilskudd til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla. Det er gledelig nytt for både oss, Smøla kommune og regionens næringsliv.

Vi hadde også søkt om tilskudd til kaiutbygging ved Høgset Terminalen (Gjemnes). Denne søknaden ble dessverre avslått, begrunnet i at effekten av tiltaket ble vurdert som for liten. 

Kaisalg gir handlingsrom
I fjor vår kunne vi endelig sette punktum for Hitras uttreden av havnesamarbeidet. Trondheim havn kjøpte kaianlegget til 36 millioner kroner.

«Dette har gitt oss viktig handlingsrom for investeringer og ulike utviklingsprosjekter i havnedistriktet, og planene for 2024 er nok så ambisiøse.»

I tillegg til kaiprosjektet på Smøla, som også innebærer investeringer i ISPS-relatert infrastruktur, har vi en god del oppgraderings- og vedlikeholdsarbeid på planen for året som kommer. Det gjenstår noe fendring og reparasjonsarbeid på Hammarkaia i Sunndal. På Devoldholmen skal det skiftes kaiskinner, kjetting og sjakler. Det er også planlagt fendring av kaia på Kyrksæterøra. På Nordmørsterminalen skal det skiftes til LED-belysning i flere etasjer. På verkstedet på Likvoren skal det oppgraderes til LED og skiftes varmepumpe. Vi ser også frem til å investere i en lenge etterlengtet truck til uteavdelingen. Denne skal være elektrisk for å imøtekomme forventninger til en bilpark med kjøretøy som bidrar til å redusere våre klimagassutslipp.

Vi skal være et Miljøfyrtårn
Høsten 2023 startet vi arbeidet med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.

«Gjennom arbeid med kontinuerlig forbedring, skal dette hjelpe oss med å redusere miljøbelastningen både fra egen drift og øvrig havnevirksomhet».

En rekke kriterier som bidrar positivt på klima, miljø og arbeidsmiljø må oppfylles. Vi rapporterer på våre miljøresultater lengre bak i denne årsmeldingen.

Marin forsøpling og mikroplast er stadig aktuelle temaer når vi snakker om miljø. I mars hadde vi en ny runde med opprydding av fenderdekk fra sjøbunn. Dette er ett av tiltakene i vår plan for miljø og bærekraft, og noe vi gjennomfører jevnlig. I år var det Akvaservice AS som ble engasjert til jobben. Til sammen 118 dekk ble plukket opp langs Vågekaia, og ytterligere 201 dekk ved Nordlandskaia. Dekk som er i grei stand spyles og gjenbrukes, noe som er positivt både med tanke på økonomi og miljø. 

Cruisetrafikken tilbake til Smøla
I mai stod nye og ISPS-godkjente fasiliteter klare på Dyrnes for å ta imot gjester fra sommerens cruiseanløp til Smøla. Et godt samarbeid mellom Smøla kommune, Holberg Shipping og KNH, gjorde at flytebrygge med landgang og redningsstige, sperrebom, overvåkingskamera og godkjent sikringsplan kom på plass. Etter et par kanselleringer, endte det med tre anløp til Smøla i år, og fem nye er booket i 2024. Til sammen hadde vi 22 anløp og 16 652 cruisegjester til Kristiansund og Smøla i 2023.

Øvelse gjør mester
I oktober gjennomførte vi vår årlige sikringsøvelse som et ledd i det pålagte arbeidet med ISPS – det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg. Representanter fra 12 av våre ISPS-anlegg rundt om i havnedistriktet deltok i øvelsen, i tillegg til Kystverkets ISPS beredskapsvakt. Øvelsen ble gjennomført med godt engasjement og vilje til å løse de utfordringer som dukket opp. Det ble naturligvis også avdekket noen forbedringspunkter, som vi tar med oss i det videre ISPS-arbeidet.  

I årsskiftet ble nytt representantskap konstituert og leder/nestleder valgt. Det er eierkommunene som utpeker sine respektive representanter til havnerådet for en periode på fire år. Vi ønsker nye medlemmer velkommen og takker tidligere medlemmer for godt samarbeid i perioden som har vært.

En stor takk også til alle ansatte og vikarer for engasjement og innsatsvilje. Jeg ser frem til enda et innholdsrikt, krevende og morsomt år sammen med dere. Vi kan havn!

Kristiansund, februar 2024

Knut Mostad


Havnefogd
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen