Ledig stilling i KNH

Vi søker økonomisjef

Vil du bli økonomisjef i et av Norges største havnedistrikt? Dette er en variert og spennende stilling med gode muligheter til å påvirke utviklingen i organisasjonen. 

Vi søker økonomisjef 

Som økonomisjef i KNH får du det faglige ansvaret for selskapets økonomi og regnskap. Du bidrar til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i selskapet, og sørger sammen med dyktige kollegaer for at administrativ ledelse, havnestyre og havneråd til enhver tid har tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Du bidrar til god virksomhetsstyring og internkontroll, og sikrer at lover og regler innen økonomiområdet følges og dokumenteres.

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Rapportering til ledelse og styre, herunder utarbeidelse av måneds- og kvartalsrapporter samt presentasjon av disse
• Utarbeidelse av årsregnskap med noter, herunder skatteberegning av skattepliktig inntekt 
• Utarbeidelse og oppfølging av årsbudsjett og økonomiplan
• Faglig ansvar for regnskapene og økonomisystem
• Løpende regnskapsføring
• Oppfølging av prosjektregnskap
• Ansvar for fakturering og oppfølging av kontrakter
• Offentlig rapportering
• Offentlige anskaffelser
• Lønnskjøring og kontroll med ferie og fravær
• Effektivisering og videreutvikling av interne rutiner og arbeidsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner:

• Høyere økonomisk utdannelse og minimum 3-5 års erfaring innen regnskap
• Fordel med erfaring fra maritim næring
• God regnskapskompetanse for analyse, rapportering, avstemming og styring
• Gode ferdigheter innen utvikling av beslutningsunderlag
• God system- og IT-kompetanse for å forvalte selskapets økonomisystemer (Xledger)
• Gode ferdigheter innen Excel
• Erfaring med/kjennskap til selvkostregnskap, utleie til avgiftsfritatt virksomhet og skatteberegning
• Erfaring med/kjennskap til regnskapsføring av byggeprosjekter
• Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser, herunder anskaffelser/bygging av fast eiendom
• Erfaring med offentlig forvaltning er et pluss, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, med god orden og struktur
• Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
• Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
• Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

• En variert og spennende stilling med gode muligheter til å påvirke utviklingen i organisasjonen
• Konkurransedyktige vilkår med god pensjonsordning i KLP og gode ansattordninger
• Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Økonomisjef rapporterer til havnefogd/daglig leder. Arbeidssted er Nordmørsterminalen i Kristiansund.

Kontaktperson og søknadshåndtering:

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt havnefogd Knut Mostad, telefon 902 08 544, e-post km@knhavn.no.

Vi bruker FINN til elektronisk søknadshåndtering. Annonse med FINN-kode 294700281

Vennligst legg ved søknad og CV. Søknadsfrist er onsdag 12.04.2023.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 


Om oss 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Smøla og Heim.

Vår ambisjon er å være Midt-Norges beste og mest effektive havn. Vi drifter flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ni eierkommuner. I løpet av et år håndteres opp mot 10 000 anløp og 6–7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt og et av landets største havnedistrikt. Ved siden av havnedrift driver vi også forretningsmessig virksomhet, som utleie av eiendom og salg av ulike tjenester. Vi skaper verdier og ringvirkninger i hele regionen.

Det interkommunale selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Dette gjør vi gjennom å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Selskapet har 10 ansatte som jobber for effektiv og lønnsom havnedrift i flotte lokaler i Nordmørsterminalen i Kristiansund. 

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen