Vi utvider med døgnbemannet telefonvakt

Informasjon til våre brukere om utvidet telefonvakt. Information in English below. 

Vi utvider med døgnbemannet telefonvakt

Fra 3. januar 2022 er havnevakta tilgjengelig på telefon døgnet rundt.

Havnevaktkontoret er bemannet mandag til fredag 08:00–16.00. Du når oss enklest på telefon 992 99 120 og VHF-kanal 12.

Utover dette har vi beredskapsvakt, mandag til fredag 16:00–08:00 samt lørdag og søndag 00:00–24:00. Det må påregnes noe lengre responstid på kveld og helg.

Fortøyning og andre tjenester

Vi tilbyr fortøyningsbistand og tjenester som vannfylling, søppellevering, landstrøm og lignende døgnet rundt. Tjenester bestilles på samme måte som tidligere, via SafeSeaNet eller e-post havnevakt@knhavn.no. For å kunne gi god og sømløs service, er det viktig at bestilling av fortøyning og andre tjenester kommer så tidlig som mulig.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen,

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Svein Skomsøy
Ledende havneinspektør

***

Extended telephone service around the clock

From 3. January 2022, we are reachable 24 hours a day.

The Port Control office will be staffed Monday to Friday 8am–4pm. You can most easily reach us on telephone (+47) 992 99 120 and VHF channel 12.

In addition, we have telephone service Monday to Friday 4pm–8am as well as Saturday and Sunday around the clock. slightly longer response time must be expected during evening and nights as well as on weekends.

Mooring and other services

We offer mooring assistance and services such as water filling, waste delivery, shore power and similar around the clock. Services are ordered in the same way as before, through SafeSeaNet or e-mail havnevakt@knhavn.no.

In order to offer good and seamless service, it is important that the order of mooring and other services arrive as early as possible.

We look forward to a continued good collaboration.

With best regards,

Port of Kristiansund & Nordmøre
Svein Skomsøy
Leading Port Inspector

«Trollfjord» tyvstarter cruisesesongen

27 mai 2024

Hurtigrutens MS «Trollfjord» har meldt inn anløp til Kristiansund torsdag 30. mai. Dette blir årets første cruiseanløp til nordmørshovedstaden. 

Scroll til toppen