Havnestyret og havnerådet

Havnerådet er KNH sitt øverste organ, og består av politisk valgte representanter for eierkommunene. Havnestyret er selskapets driftsstyre og oppnevnes av havnerådet. Styrets faglige sammensetning skal sikre effektivitet i havnas daglige, forretningsmessige drift. 

Havnestyret 2020–2023

 

Birgitte Røsgaard

Kristiansund
Styreleder

Eilif Lervik

Sunndal
Nestleder

Jan Gjerde

Kristiansund
Styremedlem 

Sigrid Hanssen

Hitra kommune
Styremedlem 

Mette Grødahl

Smøla
Styremedlem

Peter Kristjan Vaagland

Heim
Styremedlem

Helge Røv

Surnadal
Styremedlem

Varamedlemmer: 
1. Lars Dromnes, Aure
2. Unni Grinde, Tingvoll
3. Borghild Aarset, Gjemnes
4. Svein Kongshaug, Averøy
5. Tom Skare, Hitra
6. Elisabeth Jørgenvåg, Aure
7. Einar Wikan, Smøla

Havnerådet 2019–2023

Aure kommune
Hanne Berit Brekken

Averøy kommune:
Ingrid O. Rangønes (havnerådets leder)

Gjemnes kommune:
Knut Sjømæling
(nestleder)

Heim kommune:
Odd Jarle Svanem

Hitra kommune:
Ole L. Haugen

Kristiansund kommune:
Berit Tønnesen
Ronny Myrset
Berit Frey
Stig Ohrvik
Turid Engdahl

Smøla kommune:
Svein Roksvåg

Sunndal kommune:
Ståle Refstie

Surnadal kommune:
Margrethe Svinvik

Tingvoll kommune:
Arne Magnus Aasen

Scroll til toppen