Havnestyret og havnerådet

Havnerådet er KNH sitt øverste organ, og består av politisk valgte representanter for eierkommunene. Havnestyret er selskapets driftsstyre og oppnevnes av havnerådet. Styrets faglige sammensetning skal sikre effektivitet i havnas daglige, forretningsmessige drift. 

Havnestyret 2020–2023

 

Eilif Lervik

Sunndal kommune
Styreleder

Jan Gjerde

Kristiansund kommune
Nestleder

Sigrid Hanssen

Hitra kommune
Styremedlem 

Mette Grødahl

Smøla kommune
Styremedlem

Peter Kristjan Vaagland

Heim kommune
Styremedlem

Helge Røv

Surnadal kommune
Styremedlem

Sidsel Sæterøy

Kristiansund kommune
Styremedlem 

 

Varamedlemmer: 
1. Lars Dromnes, Aure
2. Unni Grinde, Tingvoll
3. Borghild Aarset, Gjemnes
4. Svein Kongshaug, Averøy
5. Tom Skare, Hitra
6. Elisabeth Jørgenvåg, Aure
7. Einar Wikan, Smøla

Havnerådet 2019–2023

Kristiansund kommune:
Berit Tønnesen
Ronny Myrset
Berit Frey
Stig Ohrvik
Turid Engdahl

Sunndal kommune:
Ståle Refstie

Aure kommune
Hanne Berit Brekken

Heim kommune:
Odd Jarle Svanem

Averøy kommune:
Ingrid O. Rangønes (havnerådets leder)

Surnadal kommune:
Margrethe Svinvik

Smøla kommune:
Svein Roksvåg

Gjemnes kommune:
Knut Sjømæling
(nestleder)

Tingvoll kommune:
Arne Magnus Aasen

Scroll til toppen