Klimaregnskap 2023

Miljøfyrtårns klimaregnskap er basert på GHG-protokollen, som er en internasjonalt anerkjent standard for klimaregnskap. Les om  Miljøfyrtårns klimaregnskap

Scope 1 omfatter virksomhetens direkte utslipp, det vil si utslipp knyttet til noe vi selv eier. Dette omfatter utslipp fra forbrenning av drivstoff i våre kjøretøy og fartøy, og forbrenning av fossilbasert gass for oppvarming av bygg.

Scope 2 omfatter utslipp fra virksomhetens strømbruk. Elektrisitetsbruken er beregnet etter markedsbasert metode, da vi ikke har kjøpt strøm med opprinnelsesgaranti. 

Scope 3 er utslipp som indirekte kan knyttes til virksomheten, men som foregår utenfor vår kontroll. Her rapporterer vi tjenestereiser, avfallsmengder og ansattes reiser til og fra jobb.

Utslipp fra fartøy som trafikkerer havna er ikke en del av klimaregnskapet. 

 

Har du spørsmål til klimaregnskapet, eller innspill til hvordan vi kan forbedre havnas klima- og miljøpåvirkning? 

Scroll til toppen