Vi kan havn

Aktuelle prosjekter

Som regional utviklingsaktør jobber vi til enhver tid  med ulike prosjekter. Her finner du noen av de. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller nye spennende prosjekter der havna kan være en potensiell deltaker. 

Fergesamband Aure–Hitra
– gryteklart prosjekt som må realiseres snarlig

Vårt eierskap og engasjement i MINOFAS (Midt-Norsk Fergeallianse AS) har som formål å etablere et fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kortere reisetid vil styrke kystregionens attraktivitet, og være viktig for regionens næringsliv generelt og havbruksnæringen spesielt.

I 2020 har man jobbet videre med finansiering for å finne en realiserbar løsning av fergesambandet. Her har vårt konsept med en flytende fergekailøsning en viktig rolle, da denne kan bidra til en stor kostnadsbesparing for prosjektet. Den samme flytekailøsningen kan også bidra til å redusere fylkets kostnader med å bygge nye fergeleier ved andre samband.

Begge fylkeskommunene ønsker at prosjektet videreføres, og de involverte kommunene blir gjennom MINOFAS bedt om å komme tilbake med et nytt forslag om hvordan driften de to første årene kan gjennomføres som et spleiselag mellom fylkeskommunene, kommunene og andre.

Campus Kristiansund
– et kinderegg med byutvikling, utdanningsmiljø og kompetansearbeidsplasser

Med Campus Kristiansund får vi en ny nabo med et spennende utdanningsmiljø og viktige kompetansearbeidsplasser.
Knut Mostad
Havnefogd

Det spennende arbeidet med etablering av Campus Kristiansund  på Devoldholmen fortsetter. 

KNH er representert i arbeidsgruppen som jobber med  reguleringsplanarbeidet. Det er en omfattende prosess å sikre gode løsninger for kollektivtransport, og samtidig ivareta de ulike interessene og en god utnyttelse av arealet.

I desember 2020 feiret Nordmørsterminalen på Devoldholmen ti år. Bygget har vært en viktig brikke i utviklingen av selskapet og Devoldholmen som hovedbase for vår havnevirksomhet. Nå ser vi frem til videre utvikling og løft av områdets attraktivitet.

Kysthavnalliansen
– samarbeid for overføring av gods fra vei til sjø

Kysthavnalliansen ble etablert av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i 2014. I august 2018 ble alliansen forsterket med Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS. Nå står til sammen over 30 midtnorske kommuner fra Nordmøre til Helgeland bak.

Alliansens viktigste oppgave er å tilrettelegge for sjøtransport av fisk og sjømatprodukter fra Midt-Norge til Hirtshals og videre til kontinentet. Her har både Hitra Kysthavn og Kråkøya Kysthavn nord for Rørvik, sentrale roller.

Kysthavnalliansen står også bak Tenketank Midt-Norge Sjø, en unik samarbeidsplattform med representanter for havner, vareeiere, transportører på land og sjø, fylkeskommuner, kommuner og organisasjoner. 

Kontaktperson: 
Ann Iren Rise
Daglig leder Kysthavnalliansen
Telefon 986 70 574
E-post rise@trondheimhavn.no 

Scroll til toppen