Vi kan havn!

Tjenester

Maritime tjenester

Fortøyning

Bistand til fortøyning/ løskast, fortøyningsbåt.

Adgang til havn (ISPS-tjenester)

PmSSO-kurs

E-læring for personell med særskilte sikringsoppgaver.

Annet

Båtplass

Båtplass for yrkesfiskere, småbåter, gjestebrygge.

Tiltak i sjø

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid i sjøen? Informasjon og søknadsskjema. 

Andre tjenester

Utstyr og personell, brøyting, lagring av gods, utleie av lekter, konsulenttjenester mv. 

Scroll til toppen