Har du oppgaver eller ærend innenfor ISPS-området?

Da må du ha adgangskort eller besøkskort utstedt av havnen. Skal du kjøre inn på ISPS-området, trenger du også gyldig kjøretøytillatelse. Personell med særskilte sikringsoppgaver må ha godkjent PmSSO-kurs. 

Fast adgang
Har du behov for fast adgang kan du søke om ISPS adgangskort. Før vi kan utstede adgangskort må du gjennomføre et enkelt e-læringskurs. Klikk på «Søk adgangskort» for å komme til e-læringsmodulen. 

Midlertidig adgang
Besøkskort kan lånes uten kostnad ved henvendelse i resepsjonen eller havnevakta. Du må fremvise dokumentasjon på at du har et nødvendig ærend samt gyldig legitimasjon. 

Spørsmål? 
Ta kontakt med havnevakta, havnevakt@knhavn.no eller telefon 992 99 120. 

Scroll til toppen