ISPS/Havnesikring

Tilgang til våre internasjonale terminaler reguleres av det internasjonale lovverket ISPS (The International Ship and Port Facility Security Code).

Det betyr at enkelte havneområder er inngjerdet og at adgang for personer og kjøretøy kontrolleres. For å komme inn på en ISPS-terminal må man fremvise ISPS adgangskort og ha gjennomført vårt e-læringskurs.

Årvåkenhet 

Alle som på lovlig vis beveger seg innenfor ISPS-området er en del av vår beredskap og beredskap og må vise årvåkenhet. Trusler mot den maritime næringen kan være tyveri/naskeri av gods og eiendeler, blindpassasjerer, smugling, sabotasje eller terrorhandlinger. Årvåkenhet kan bidra til å forebygge eller unngå slike uønskede handlinger. 

Varsle om sikringshendelser 

Hvis du oppdager mangelfull sikring, uregistrerte personer eller kjøretøy eller atferd i strid med ISPS- og HMS-krav, plikter du å melde fra til havnevakta eller havnesikringsansvarlig

Kontakt havnevakta: 992 99 120. 

Takk for at du bidrar til at en sikker og trygg havn for brukere, ansatte, samarbeidspartnere og andre som ferdes på havneområdet. 

Våre ISPS-terminaler 

Offentlige terminaler

Kristiansund: Devoldholmen, Storkaia, Fiskerikaia (Bentneset)
Smøla: Vikan
Sunndal: Hammarkaia
Surnadal: Industrikaia
Tingvoll: Arnvika
Aure: Fætten

Kontaktpunkt: Kristiansund og Nordmøre Havn 

Private terminaler

Kristiansund: Sterkoder AS, Veidekke Industri AS, G.C. Rieber Marine Oils
Gjemnes: Høgset Terminalen

Kontaktpunkt: Se terminaloversikt for kontaktinformasjon til den enkelte terminaleier. 

Lovverk

Sikring av Havner reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-539 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56t (direktiv 2005/65/EF).

Sikring av Havneanlegg reguleres av forskrift FOR-2013-05-29-538 som er fastsatt av Fiskeri- og Kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §43 og henvisning til EØS-avtalen vedlegg XIII kap. V nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004) og nr. 56r (forordning (EF) nr. 324/2008).

Kontaktpersoner havnesikring

Scroll til toppen