Hygienekontroll

Trenger dere befaring og utstedelse av hygienesertifikat? 

Kristiansund er den eneste havnen mellom Ålesund og Sandnessjøen som er godkjent for å utstede og fornye sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip.

Alle skip i internasjonal fart er pålagt å ha gyldig hygienesertifikat, og sanitærkontroll skal utføres om bord hver 6. måned. I 2018 ble vi bemyndiget av kommuneoverlegen i Kristiansund til å utstede og fornye sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. Flere av våre medarbeidere har blitt kurset av Helsedirektoratet og fått godkjenning til å utføre hygienekontroll. Forespørsel om sanitærkontroll sendes via skjema på kommunens nettsider.

I løpet av et år gjennomfører vi rundt 70 hygienekontroller i hele regionen, fra Elnesvågen i sør til Trondheim i nord.

Tilbudet gjelder for havner på Nordmøre, men tilsynstjenesten kan også utføre hygienekontroll utenfor dette området på forespørsel og ved ledig kapasitet.

Satser 

Det er Helsedirektoratet som fastsetter satsene for inspeksjon og utstedelse av hygienesertifikat. Gjeldende satser finner du i vårt Havneregulativ, kap. 8 «Satser for utstedelse av hygienesertifikat». 

Scroll til toppen