Trenger du kaiplass?

Vi drifter flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Havnevakta styrer, koordinerer og administrerer skipstrafikk, anløp og tjenester i havn. 

Bestilling av kaiplass

Fartøy over 300 BT skal benytte Kystverkets anløpsportal SafeSeaNet for å avgi melding. Her leveres ankomst- og avgangsopplysninger, passasjer- og mannskapslister mv. Her bestiller du også los og ulike tjenester ved kai. 

Fartøy under 300 bruttotonn og 15 meters lengde kan bestille direkte hos havnevakta. Her bestiller du også fortøyningsbistand og andre tjenester ved kai. 

Behov for tjenester ved kai?

Vi tilbyr fortøyningsbistand og andre tjenester som landstrøm, ferskvann og avfallshåndtering. 

Våre hovedkaier

Oversikt over våre viktigste kaier i Kristiansund og havnedistriktet. Over over alle våre kaier finner du her.  

Kristiansund
Storkaia (ISPS)

Antall kaier: 4
Lengde: 100–300 m
Dybde: 9,5-10,5 m

Aktivitet: Ventekai for offshorefartøy og andre større fartøy, cruisekai

Tjenester: Fortøyning/løskast, landstrøm, ferskvann, avfall

Kristiansund
Devoldholmen (ISPS)

Antall: 3 kaier
Lengde:
205 + 80 + 38 m (ro-ro)
Dybde: 10 m / 8 m / 17 m

Aktivitet: Ventekai for offshore- og havbruksfartøy, lasting og lossing av stykkgods, Kystruten, mindre cruiseskip 

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

Kristiansund
Bentneset, Fisk sør/nord (ISPS)

Antall: 2 kaier
Lengde:
80 / 60 m
Dybde*: 10 m / 8 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn, ventekai, opplag

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

gjemnes
Høgset Terminalen (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 42 m (92 m ved bruk av dykdalb) 
Dybde: 8,2 m

Aktivitet: Dypvannkai, containerskip, stykkgods

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall. 

Annet: Lager inne/ute, kjølecontainer, truck, kran, hjullaster, klarering

smøla
Vikan Havn (ISPS)

Antall kaier: 2
Lengde: 60 + 40 m
Dybde*: 7 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

SURNADAL
Industrikaia (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 110 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: Trafikkhavn, primært stykkgods-/tørrbulk- og
containerfartøy. 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

SUNNDAL
Hammarkaia (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 90 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall (på bestilling)

Scroll til toppen