Våre kaier 

Kristiansund

Nøkkelinfo for våre kaier i Kristiansund kommune. For detaljert informasjon, dybdeforhold etc. viser vi til Kystinfo. 

Kristiansund
Storkaia (ISPS)

Antall kaier: 4
Lengde: 100–300 m
Dybde: 9,5-10,5 m

Aktivitet: Ventekai for offshorefartøy og andre større fartøy, cruisekai

Tjenester: Fortøyning/løskast, landstrøm, ferskvann, avfall

Kristiansund
Devoldholmen (ISPS)

Antall: 3 kaier
Lengde:
205 + 80 + 38 m (ro-ro)
Dybde: 10 m / 8 m / 17 m

Aktivitet: Ventekai for offshore- og havbruksfartøy, lasting og lossing av stykkgods, Kystruten, mindre cruiseskip 

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

Kristiansund
Bentneset, Fisk sør/nord (ISPS)

Antall: 2 kaier
Lengde:
80 / 60 m
Dybde*: 10 m / 8 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn, ventekai, opplag

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

Smøla

Nøkkelinfo for våre kaier i Smøla kommune. For detaljert informasjon, dybdeforhold etc. viser vi til Kystinfo. 

gjemnes
Høgset Terminalen (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 42 m (92 m ved bruk av dykdalb) 
Dybde: 8,2 m

Aktivitet: Dypvannkai, containerskip, stykkgods

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall. 

Annet: Lager inne/ute, kjølecontainer, truck, kran, hjullaster, klarering

HITRA
Hitra kysthavn (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 80 m
Dybde: 12 m

Aktivitet: Trafikkhavn 

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

smøla
Vikan Havn (ISPS)

Antall kaier: 2
Lengde: 60 + 40 m
Dybde*: 7 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

Smøla

Nøkkelinfo for våre kaier i Smøla kommune. For detaljert informasjon, dybdeforhold etc. viser vi til Kystinfo. 

gjemnes
Høgset Terminalen (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 42 m (92 m ved bruk av dykdalb) 
Dybde: 8,2 m

Aktivitet: Dypvannkai, containerskip, stykkgods

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall. 

Annet: Lager inne/ute, kjølecontainer, truck, kran, hjullaster, klarering

HITRA
Hitra kysthavn (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 80 m
Dybde: 12 m

Aktivitet: Trafikkhavn 

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

smøla
Vikan Havn (ISPS)

Antall kaier: 2
Lengde: 60 + 40 m
Dybde*: 7 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

SURNADAL
Industrikaia (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 110 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: Trafikkhavn, primært stykkgods-/tørrbulk- og
containerfartøy. 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

SUNNDAL
Hammarkaia (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 90 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall (på bestilling)

Scroll til toppen