Våre kaianlegg  

Nedenfor finner du nøkkelinfo for våre hovedkaier. For detaljert informasjon, dybdeforhold etc. viser vi til Kystinfo. 

Kristiansund - Aure - Averøy - Gjemnes - Heim - Smøla - Sunndal - Surnadal - Tingvoll 

Kristiansund

STORKAIA (ISPS)

Antall kaier: 4
Lengde: 100–300 m
Dybde*: 9,5-10,5 m

Aktivitet: Ventekai for offshorefartøy og andre større fartøy, cruisekai

Tjenester: Fortøyning/løskast, landstrøm, ferskvann, avfall

Kristiansund

devoldholmen (isps)

Antall: 3 kaier
Lengde:
205 + 80 + 38 m (ro-ro)
Dybde*: 10 m / 8 m / 17 m

Aktivitet: Ventekai for offshore- og havbruksfartøy, lasting og lossing av stykkgods, Kystruten, mindre cruiseskip 

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

Kristiansund

vågekaia

Antall: 
Lengde:

Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Kristiansund

fiskeribasen (isps)

Antall: 2 kaier
Lengde:
80 / 60 m
Dybde*: 10 m / 8 m

Aktivitet: Trafikk- og fiskerihavn, ventekai, opplag

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall

Kristiansund

dale industripark (isps)

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Kristiansund

gs rieber - privat 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Kristiansund

veidekke

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Kristiansund

vestbase - privat 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Aure

fætten (isps) 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Aure

aure almenningskai

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Aure

tjeldbergodden - privat 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Smøla

vikan havn (isps) 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Smøla

nerdvika

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Smøla

steinsøy kai

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Smøla

dyrnes kai (isps) 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Smøla

veiholmen kai - privat

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Heim

holla- privat

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Heim

kyrksæterøra havneterminal

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Surnadal

INDUSTRIKAIA (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 110 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: Trafikkhavn, primært stykkgods-/tørrbulk- og
containerfartøy. 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall

Surnadal

røe industriområde

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Sunndal

HAMMARKAIA (ISPS)

Antall kaier: 1
Lengde: 90 m
Dybde*: 6 m

Aktivitet: 

Tjenester: Fortøyning/løskast, avfall (på bestilling)

Sunndal

hydro - privat 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Gjemnes

høgset terminalen (isps)

Antall kaier: 1
Lengde: 42 m (92 m ved bruk av dykdalb) 
Dybde: 8,2 m

Aktivitet: Dypvannkai, containerskip, stykkgods

Tjenester: Fortøyning/løskast, ferskvann, avfall. 

Annet: Lager inne/ute, kjølecontainer, truck, kran, hjullaster, klarering

Tingvoll

arnvika 

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Averøy

averøy industripark (isps) - privat

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Averøy

kristiansund base - privat

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Averøy

skretting- privat

Antall: 
Lengde:
 
Dybde*: 

Aktivitet: 

Tjenester: 

Scroll til toppen