Priser og vilkår 

I Havneregulativet har vi samlet priser og vilkår for offentlige kaier, arealer og sjøområder tilhørende eierkommunene i KNH IKS.

Midlertidig justering i vederlag for levering av strøm. Fra og med 01.12.2021 er prisen for strømlevering over måler 220v/400v justert opp til kr 2,20 pr. kWh grunnet vesentlig økt pris hos vår strømleverandør. Prisjusteringen er å anse som midlertidig og prisen vil justeres tilbake til ordinært nivå så snart strømmarkedet har normalisert seg. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre brukere.

Priskalkulator

Farvannsavgift

Kaivederlag per døgn

ISPS-vederlag

Sum*

Vår kalkulator beregner estimerte kostnader pr. døgn for farvannsavgift, kaivederlag og ISPS sikkerhetsvederlag. Andre vederlag, slik som avfallsgebyr, varevederlag, tjenester etc. kan komme i tillegg. 

* Med forbehold om eventuelle prisjusteringer og beregningsfeil. Eventuelle rabatter er ikke fratrukket. 

Minste farvannsavgift: Kr 50,- pr. anløp
Minstepris kaivederlag: Kr 253,- pr. døgn

For Kystruten og cruiseskip gjelder egne satser. Kontakt havnevakta for mer informasjon.

Prisene er hentet fra gjeldende havneregulativ for KNH IKS. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Rabattordninger 

Havneadministrasjonen kan fastsette rabattordninger. 

ESI-rabatt. Fartøy som er registrert med en ESI-index (Enviromental Ship Index) på 50 poeng eller høyere innvilges rabatt på farvannsavgift. 

LNG-rabatt. Fartøy som benytter LNG (naturgass) til strømproduksjon om bord under havneligge kan søke om rabatt i kaivederlag. 

Faste godsruter og nye ruter. Lastefartøy i fast rute kan søke om rabatt i kaivederlag. 

Detaljert informasjon om ulike rabatter finner du i vårt Havneregulativ. For andre rabatter og pristilbud, ta kontakt med havnevakta.

Scroll til toppen