Flaskepost og julehilsen fra KNH

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Ho ho ho! Årets siste flaskepost og julehilsen fra KNH 🎅

Det er kun noen dager igjen til jul og etterlengtede fridager for mange av oss. Fartøystrafikken tar imidlertid ikke juleferie, og havnevakta er bemannet gjennom hele høytiden for å sikre våre brukere god og trygg service. Det er som regel mange fartøy som ønsker havneligge i Kristiansund rundt jul og nyttår. Tradisjonen tro stikker vi gjerne innom med en konfekteske, for å spre litt ekstra juleglede til de som ikke kan være sammen med nære og kjære i juletiden.

De siste dagene har det vært ordentlig ruskevær med svært kraftige vindkast, noe som betyr stor etterspørsel etter kaiplass i den lune havna i Kristiansund. Dette bidrar til en fin avslutning på året trafikkmessig, og vi vil ende med en liten økning i antallet anløp sammenlignet med fjoråret. Dessverre ser vi at mengden gods lastet/losset i havnedistriktet fortsetter den nedadgående trenden fra de siste årene.

Det har vært et innholdsrikt år med stor aktivitet, spesielt innen vedlikehold. Med spreke arbeidstakere og arbeidsbåten «Havnebris» har vi fått god erfaring og blitt effektive på fendring av kai. I mai fikk Fætten kai på Tustna i Aure nye fendere i form av 21 trippelheng. I juni ble det montert 34 nye fenderdekk ved Industrikaia i Surnadal. I september ble det utført fendring, stålarbeid og annet vedlikehold på Hammarkaia i Sunndal. I november fendret vi på Devoldholmen, og i desember ble det montert opp 16 nye dumperdekk ved Fiskerkai Sør på Goma.

I løpet av året har vi også fått oppgradert to fulle etasjer i Kaibakken 1, der vi nå kan skilte med byens flotteste kontorutsikt for våre leietakere. 

Det har også vært et godt cruiseår, med til sammen 22 anløp og 16.652 cruisegjester til Kristiansund og Smøla. Sist, men ikke minst har vi i løpet av året fått to nye ansatte: Chris som havneinspektør og Tom Willy som økonomisjef.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Vi ser frem til nok et spennende år med høy aktivitet, store investeringsprosjekt og viktig drift og vedlikehold ved våre kaianlegg. 

Julehilsen fra nissene i Kristiansund og Nordmøre Havn

Julekort fra KNH med bilde av havna og teksten "Vi ønsker våre havnevenner god jul & godt nytt år". Bilde med foto og grafikk.

Aktuelle saker fra KNH

Havnerådet vedtok budsjett og økonomiplan
I sitt møte den 12. desember vedtok havnerådet det fremlagte forslaget til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024–2027.

Budsjettert resultat før skatt er på i overkant av 1 million kroner. Våre planer for investeringer og vedlikehold av bygg og anlegg er nok så ambisiøse. Det er utfordrende å budsjettere i disse tider, og vi har lagt oss på en konservativ linje, samtidig som vi legger opp til en budsjettjustering i juni 2024.


Kaiutbygging Vikan Havn, Smøla – Anbudsprosess pågår
I juni 2022 vedtok havnerådet investeringsramme til Vikan Kystterminal, gitt prosjekttilskudd fra Kystverket. Tidligere i år fikk vi innvilget 6 mill. kroner i støtte til utbyggingsprosjektet. 

I november ble det utlyst anbudskonkurranse for oppdraget. Vi er nå i dialog og forhandling med aktuelle entreprenører, og tar sikte på at en avtale kan signeres på nyåret. Kaien skal etter planen stå ferdig høsten 2024. 

Bilde av kaifront. Foto.Bilde: Ved Vikan på Smøla skal KNH og Smøla kommune investere i ny kai og tilhørende bakareal.


Støtter KBK videre i Eliteserien
Å bidra på arenaer også utenom den daglige havnevirksomheten er en viktig del av det å være en synlig og positiv aktør i samfunnet rundt oss. KBK er hele Nordmøre sitt fotballag og en av regionens viktigste merkevarer. KNH har støttet KBK i en årrekke og vil selvsagt være med å heie frem klubben i Eliteserien neste år. Derfor har vi forlenget samarbeidsavtalen med Kristiansund Ballklubb med ytterligere ett år.


God læring i årets ISPS-øvelse
I oktober gjennomførte vi vår årlige sikringsøvelse som et ledd i det pålagte arbeidet med ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security) – det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg.

Mål med øvelsen var å trene sikringsledere og personell som inngår i våre sikringsorganisasjoner i bruk av planverk og samhandling på tvers av private og offentlige ressurser. Security Risk AS var leid inn for å fasilitere øvelsen, som ble gjennomført som en tabletop-øvelse. Representanter fra 12 av våre ISPS-anlegg rundt om i havnedistriktet deltok i øvelsen, i tillegg til Kystverkets ISPS beredskapsvakt.

Senario som skulle håndteres var varsel om lovlig demonstrasjon, mulig aksjon med bruk av sivil ulydighet og sikringshendelser av ulik alvorlighetsgrad. Fokus for gjennomføringen var å trene koordinering av informasjon, dialog med myndigheter og beslutning og gjennomføring av tiltak i sikringsplaner.

Øvelsen ble gjennomført med godt engasjement og vilje til å løse de utfordringer som dukket opp. Det ble naturligvis også avdekket noen forbedringspunkter, som vi tar med oss i det videre ISPS-arbeidet. Alt i alt konkluderte vi med et godt øvingsutbytte og at formål og øvelsesmål ble oppnådd.

Fire personer jobber foran PC sammen rundt et bord. Foto.Bilde: Deler av havnesikringsorganisasjonen i KNH arbeidet konsentrert med å håndtere de mange ulike scenarioene under øvelsen. I rommet deltok også en rekke representanter for ISPS-anleggene våre.


Nye representanter i havnerådet
I havnerådsmøtet den 12. desember ble det lagt frem nytt representantskap i KNH IKS for den neste fireårsperioden. Det er eierkommunene som utpeker sine respektive representanter til havnerådet – ett ordinært medlem og to personlige varamedlemmer. Unntaket er største eier Kristiansund, som har fem ordinære representanter med tilhørende varaer. Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet. Medlemmene velges for en periode på fire år, og valgene følger valgperioden for kommunestyrene.

Det nye havnerådet konstituerer seg selv (velger leder og nestleder) i sitt første møte den 17. januar 2024. Det ligger an til at Ingrid O. Rangønes (Averøy) og Knut Sjømæling (Gjemnes) fortsetter som leder hhv. nestleder.

Sittende havneråd valgte ny valgkomite, bestående av Ola Rognskog (leder), Arne Magnus Aasen og Berit Tønnesen. Ny valgkomite innstiller til valg av nytt styre, eventuelt gjenvalg av sittende styre.

Oversikt over medlemmer i havnestyre og havneråd finner du på våre nettsider

Vi ønsker nye medlemmer velkommen og benytter anledningen til å takke tidligere medlemmer for godt samarbeid i perioden som har vært.


Ny fendring på plass ved Fiskerikai sør
Første uka i desember fikk fiskerikaia på Goma nye og bedre fendere for å sikre gode forhold for brukerne. Kaia benyttes hovedsakelig som liggekai av Fjord1 sine ferger.

Etter å demontert traktordekkene som hengte der fra før, ble det montert opp 16 større dumperdekk. Tusen takk til Bjørnar, Chris, Kristian og Svein for vel utført!

Kollasje av to bilder. Menn som arbeider med traktordekk. Kai med traktordekk. Fotokollasje.Bilde: Fiskerikai Sør er en av kaiene som har fått ny fendring i vinter.

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Støtter KBK videre i Eliteserien

18 desember 2023

KNH viderefører samarbeidsavtalen med Kristiansund Ballklubb inn i 2024. – Vi ser frem til å heie frem KBK i Eliteserien, sier havnefogd Knut Mostad. 

Scroll til toppen