Flaskepost og påskehilsen fra KNH

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Flaskepost og god påske 🐣

Vi legger bak oss noen måneder med «mye vær» (noe vi sånn sett liker, da det gjerne betyr mange båter til kai), store mengder snø (noe vi liker mindre godt, da det krever mange og lange timer med brøyting for å sikre trygg ferdsel ved våre kaier for både fartøy og mennesker), men også noen fine solskinnsdager innimellom, som når cruiseskipet «Bolette» anløpte Kristiansund i midten av mars.

Det går uansett mot lysere tider, noe vi ser frem til! Vi har mange spennende prosjekter på blokka, fremst pågående rehabilitering av Kaibakken 1, men også kaiutbyggingsprosjekter ved Vikan, Smøla og Høgset Terminalen, Gjemnes, som vi har søkt om tilskuddsmidler til. 

Det er gledelig at det endelig har blitt enighet rundt Hitra kysthavn. Trondheim havn har kjøpt kaianlegget til 36 millioner kroner (mer om det nedenfor). Dette gir oss viktig handlingsrom for investeringer i ovennevnte kaiutbygginger og lignende utviklingsprosjekter i havnedistriktet.

Havnestyret har behandlet og godkjent årsregnskapet, som viser et ordinært årsresultat på nærmere 1,3 millioner kroner (dette er uten andre inntekter på 10,7 millioner kroner fra kompensasjon grunnet avgitt areal til Campus, som gir et samlet overskudd på nærmere 12 millioner kroner). 

Våre ordinære driftsinntekter i 2022 var på ca. 37 millioner kroner (35 i 2021), mens de samlede driftskostnadene var på 32,9 millioner kroner (29,7 i 2021). Økte driftskostnader skyldes reparasjoner og vedlikehold av våre anlegg og bygg. Her har vi et etterslep, som vi prøver å hente inn litt hvert år. 

Nå gjenstår behandling av årsregnskapet i havnerådet uka etter påske. Etter dette blir vår årsmelding publisert på våre nettsider. 

Nå er påsken ikke langt unna, og vi ser frem til noen fridager fylt med alt det vi liker! Havnevakta, som holder fortet og sørger for at brukerne våre er i de beste hender mens vi andre har fri, fortjener en eggstra tanke – og kanskje litt påskemarsipan..? 

Hilsen fra påskeharen, påskekjerringa, påskekyllingene og resten av gjengen i KNH

Aktuelle saker fra KNH

Ny havneinspektør på plass etter interne endringer
Christoffer Gården begynte som havneinspektør hos oss den 1. mars. Etter mange år på sjøen, ser han frem til nye utfordringer og å bruke sin erfaring fra den maritime bransjen i en landbasert jobb. Som havneinspektør har han en viktig rolle i den daglige samhandlingen med havnebrukerne. 

Nyansettelsen av Christoffer er en følge av interne endringer i havneselskapet. Ledende havneinspektør Svein Skomsøy har overtatt som driftssjef etter Odd Arne Tranø, som blir pensjonist etter lang og tro tjeneste i KNH. Tranø kommer fremover til å bidra som tilkallingsvikar på havnevakta. Bjørnar Eresvik har rykket opp til ledende havneinspektør, og skal jobbe tett sammen med Christoffer på havnevakta. > Les mer
Bilde: – Varierte arbeidsdager, masse nytt å lære og kjekke kollegaer, oppsummer Christoffer de første ukene som havneinspektør i KNH.


Nedgang i antall anløp og gods, men økte inntekter
Totalt sett har vi i 2022 hatt en liten nedgang i antallet anløp og godsmengder i havnedistriktet sammenlignet med året før. Samtidig har inntektene knyttet til anløp og tjenester økt.  

Vi endte med 8 691 anløp i 2022, en nedgang med omtrent 41 anløp (0,5 prosent), basert på tilsvarende tellemåte. Nedgangen kan til dels forklares med normale variasjoner, og at trafikken er påvirket av renteoppgang, prisvekst og grunnrenteskatt. Til tross for nedgang i antallet anløp, så har liggetiden blitt lengre og størrelse på fartøyene ser ut til å ha økt. Inntektene, i sum, har derfor økt i 2022. Vi har redusert prisene på kaivederlag og holdt prisen på strøm lav for de største skipene. Dette gir noe mersalg.

Samlet mengde gods lastet/losset i havnedistriktet var 5,6 millioner tonn, en nedgang på omtrent 4,7 prosent sammenlignet med 2021.

Cruisetrafikken til Nordmøre kom godt i gang igjen i 2022, i hovedsak med mindre ekspedisjonscruiseskip. Det ble gjennomført totalt 35 anløp, hvorav 12 var Hurtigruten Expeditions. Nærmere 20 bestilte cruiseanløp ble i 2022 kansellert av ulike grunner, i hovedsak vær og ruteendringer.

Graf: Utvikling godsmengder i havnedistriktet (tonn gods lastet/losset)


Trondheim Havn kjøper Hitra kysthavn for 36 mill. kroner
Styret i KNH har etter fullmakt fra havnerådet forhandlet med Hitra kommune om vilkår for deres uttreden siden januar 2020, uten at partene har kommet til enighet. Hitra kommune trådde inn i IKS-samarbeidet Trondheim Havn fra 1. januar 2023. Fra årsskiftet er det følgelig Trondheim Havn som har hatt myndighet over havneområdene tilhørende Hitra kommune, mens KNH har kunnet kreve inn kai- og varevederlag for bruk av kai.

I desember 2022 kom Trondheim Havn IKS på banen med et tilbud til KNH om fullstendig oppgjør for Hitras uttreden inkludert kjøp av Hitra Kysthavn. Et enstemmig havneråd ga havnefogd Knut Mostad og styreleder Eilif Lervik fullmakt til å selge Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. Nå har Trondheim Havn på sin side fattet tilsvarende vedtak og handelen er gjennomført.

KNH har gjenstående gjeld på rundt 16 millioner kroner for kaien på Hitra, og denne skal nedbetales med oppgjøret fra salget. Resterende millioner vil komme godt med i planlagte investeringsprosjekter slik som kaiutbygginger ved Vikan på Smøla og Høgset Terminalen på Gjemnes, samt oppgradering av Kaibakken 1.

Det føles godt å få avslutte denne prosessen, og vi ønsker både Hitra kommune og Trondheim Heim alt godt med sitt samarbeid og videre satsing på Hitra.


«Bolette» startet årets cruisesesong
Med nærmere 1 200 britiske cruiseturister om bord, anløpte cruiseskipet «Bolette» fra Fred. Olsen Cruises Kristiansund i midten av mars. Siden det var første gang av skipet besøkte Kristiansund, ble det besøk om bord og utveksling av plakett med skipets kaptein. 

Anløpet markerte starten på årets cruisesesong. Det er ventet totalt 24 anløp til Nordmøre i 2023, derav 19 til Kristiansund og 5 til Smøla. Til sammen kan det bli opp mot 20 000 cruisegjester til regionen i løpet av året. I 2022 endte tallet på 14 500.

Vi har færre anløp booket i 2023 enn i 2022, men ikke fullt så mange av de minste skipene. I år er det planlagt et titalls cruiseanløp med kapasitet til over 1 000 gjester, og også noen med over 2 000. I tillegg er liggetiden til cruiseskipene er økende. Det betyr mer tid til å oppleve regionen og mer tid for cruiseturistene til å legge igjen penger. Også for 2024 ser det stabilt ut med antall bookinger.

Bilde: Kaptein Mikael Degerlund og driftssjef Svein Skomsøy utvekslet plakett i anledning «Bolettes» førsteganganløp til Kristiansund.


Vi har ledig stilling som økonomisjef 

Vår økonomisjef har takket ja til nye utfordringer, og vi søker hennes ettertreder. 

Som økonomisjef i et av Norges største havnedistrikt kan du vente deg varierte arbeidsdager, og gode muligheter til å påvirke utviklingen i organisasjonen. Vi er på jakt etter noen med høyere økonomisk utdannelse og minimum 3-5 års erfaring innen regnskap. Sjekk ut vår stillingsannonse på FINN.

Vi har et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og holder til i moderne og trivelige lokaler på Nordmørsterminalen i Kristiansund. Her er vi ti fast ansatte som jobber for effektiv og lønnsom havnedrift. Søk selv eller tips noen du kjenner! Søknadsfrist er onsdag 12. april. 


Ny runde med opprydding av fenderdekk på sjøbunn – og gjenbruk er allerede i gang
Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunnen er ett av tiltakene i vår plan for miljø og bærekraft, og noe vi gjennomfører jevnlig.

I år var det Akvaservice AS som ble engasjert til jobben. Med hjelp av servicebåten sin og en undervannsdrone, plukket de i løpet av den avtalte arbeidsdagen opp hele 90 fenderdekk langs Vågekaia. Resultatet var så godt, at vi lot dem fortsette noen timer dagen etter. Til sammen 118 dekk ble plukket opp.

Oppdraget ble utvidet til Nordlandskaia, hvor de i løpet av noen dager plukket opp ytterligere 201 dekk. Alt i alt er over 450 dekk fjernet fra indre havn de siste to årene.

Gamle fenderdekk på sjøbunn er en kilde til mikroplast i sjøen, og det er derfor viktig at dekk som har slitt seg ikke blir liggende over unødvendig lang tid. Dekk som er i grei stand, kan dessuten spyles og gjenbrukes, noe som er positivt både med tanke på økonomi og miljø.

Våre spreke gutter ved havnevakta er nå i gang med å montere opp gjenbrukbare dekk der det i dag mangler fendere langs Vågekaia.

Bilde: Bjørnar Eresvik og Christoffer Gården monterer fendere langs Vågekaia. Dekkene ble plukket opp fra sjøbunn under årets oppryddingsaksjon, og har blitt spylt før de nå gjenbrukes. 


«Havnebris» på sitt første isbrytingsoppdrag
Vår nye arbeidsbåt var i mars på to oppdrag med isbryting inne i Surnadalsfjorden. «Havnebris» er laget for å gå i is, og dette var en av grunnene til at valget falt på akkurat denne, når vi skulle anskaffe ny havnebåt i fjor. Nå har vi endelig fått testet kreftene og «Havnebris» leverte godt på begge oppdragene.

Vi har nå meldt oss inn i Kystverkets ismeldingstjeneste, hvor vi har fått ansvar for område MM1 Surnadalsfjorden. Det betyr at vi rapporterer om hvordan isforholdene i området under issesongen (1. desember til 31. mars).

Bilde: «Havnebris» har vært i Surnadalsfjorden og brutt is.


KNH investerer betydelig i oppgradering av Kaibakken 1 - én etasje fortsatt ledig til leie
Oppgradering av Kaibakken 1 er et av våre viktigste prosjekter akkurat nå. Arbeidet er i full gang med Strand & Stubø som totalentreprenør. Under våren og sommeren skal to etasjer i bygget pusses opp og deretter leies ut. Det er også nødvendig med utskifting av ventilasjonsaggregat og renovering av yttertak på tilbygget.

Programvareselskapet Grieg Connect ser frem til å få byens flotteste kontorutsikt, når de flytter inn i fjerde etasjen etter sommeren.

I tredje etasje har vi rundt 200 kvadratmeter ledig for utleie. Det blir moderne lokaler i et ungt og innovativt miljø. Ta kontakt med havnekaptein Geir Kjønnøy for mer informasjon eller visning av lokalene.

Bilde: To etasjer i Kaibakken 1 pusses opp til lyse og moderne kontorlokaler. Tredje etasje på rundt 200 kvadratmeter er ledig for utleie. Fjerde etasje er leid ut.

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen