Flaskepost og sommerhilsen fra KNH

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Flaskepost og god sommer 🌞

Vi hiver ut nok en flaskepost for å oppsummere årets andre kvartal, og det gjør vi med en skikkelig gladnyhet!

Denne uken kom nemlig beskjeden fra Kystverket om at vi fått innvilget 6 millioner kroner i tilskudd til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla! Det er gledelig nytt for både oss, Smøla kommune og regionens næringsliv. Mer om dette nedenfor.

Vi hadde også søkt om tilskudd til kaiutbygging ved Høgset Terminalen (Gjemnes). Denne søknaden ble dessverre avslått, begrunnet i at effekten av tiltaket ble vurdert som for liten.

I Kaibakken 1 jobbes det for fullt for å ferdigstille oppussing av to etasjer med byens kontorlokaler. Fra september skal fjerde etasje skal huse programvareselskapet Grieg Connect, mens tredje etasje på rundt 200 kvadratmeter er ledig for utleie. Dette vil være med på å løfte sentrum av Kristiansund ytterligere.

Trafikkmessig har det vært et oppsving fra årets første kvartal, og en økning i antallet anløp sammenlignet med samme periode i fjor. Første halvår sett under ett er det derimot en liten nedgang. Når det gjelder godsmengden lastet/losset, så er bildet det samme. Vi ser en økning fra første kvartal, men halvåret under ett viser en liten nedgang. Det har så langt i år blitt lastet/losset totalt 2,34 millioner tonn gods i havnedistriktet.

Noen av oss har allerede startet ferien, mens andre har noen velfortjente friuker foran seg. Med hjelp av våre erfarne vikarer på havnevakta, kan vi være trygge på at fartøystrafikken blir avviklet på en god måte også i ferieperioden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Sommerhilsen fra alle oss i KNH

Dronebilde over Kristiansund havn og teksten "God sommer". Foto med grafikkekement.

Aktuelle saker fra KNH

Tom Willy Kjønnø på plass som økonomisjef
Tom Willy startet i stillingen den 1. juni og har hatt en kort periode med overlapp med avtroppende økonomisjef Birgitte Flatsetøy, som nå har begynt i ny stilling i det private næringsliv.

Vi ønsker Tom Willy hjertelig velkommen til oss!  > Les mer

Tom Willy Kjønnø ved pulten på sitt kontor. Foto.Bilde: – Her kommer jeg til å trives! sier Tom Willy, etter å ha installert seg på sitt nye kontor i Nordmørsterminalen.


Milliontilskudd til kaiutbygging på Smøla
Kystverket har innvilget KNH støtte på 6 millioner kroner til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla, som en del av tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Formålet er at tilskudd skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom investeringer i allment tilgjengelige havner.

– Kaiutbygging ved Vikan på Smøla er både viktig og riktig, og vi er glade for å ha Kystverket med oss i realisering av prosjektet. Terminalen er allerede godt etablert som fiskerikai for regionen. En ny kai og tilhørende bakareal vil bidra til betydelige gevinster når det kommer til effektivisering, klima og miljø, og godsoverføring. Dette er en gledens dag! Vi ser frem et fortsatt godt og offensivt samarbeid med Smøla kommune, til glede for befolkning og næringsliv langs kysten i regionen, sier havnefogd Knut Mostad. > Les mer

Kaifront. Foto.Bilde: Ved Vikan på Smøla skal KNH og Smøla kommune investere i ny kai og tilhørende bakareal.


Flittige sommervikarer "shiner opp" anleggene
Tradisjonen tro tilbyr vi en håndfull ungdommer å jobbe på havna under sommermånedene. Siden noen uker tilbake er årets sommervikarer – Rozgar, Malin, Marius, Mikael og Øystein – i full sving med forskjellig vedlikeholdsarbeid rundt omkring på våre kaianlegg.

Det går mye i maling og beising. Noe av det som har fått nødvendige strøk er tregjerdet inn til vårt lagerområde på Devoldholmen, vår arbeidsbåt «Havnebris», kaiskinner og pullerter på Dyrnes på Smøla, landgangen til hurtigbåtlekteren, kaiskinner, pullerter og landstrømscontaineren på Storkaia, terrassen på Lerøybrygga og rekkverket på Nordlandskaia. De har også ryddet og kostet på Devoldholmen, Nordmørsterminalen, Storkaia og ved verkstedet på Goma. Nevnte vi at de var flittige..?

Kollasje av flere bilder med ungdommer i vernetøy som arbeider utendørs. Fotokollasje.Bilde: Rozgar, Malin, Marius, Mikael og Øystein er årets sommervikarer.


Fætten og Industrikaia skinner etter fendringsarbeid
I mai fikk Fætten kai på Tustna i Aure kommune nye fendere. Bjørnar, Christoffer og Kristian monterte totalt 21 trippelheng.

I midten av juni var Svein, Kristian og Bjørnar i Surnadal for å fendre industrikaia. 34 nye fenderdekk ble montert i løpet av to dagers arbeid. Dermed fremstår Surnadal industrikai i super stand – til glede for alle fartøy som benytter kaia i sitt virke. I fjor hadde kaia 83 anløp, og det ble lastet/losset i overkant av 225 000 tonn gods. I disse dager legges også nytt slitedekke av betong på kaien.

God fendring er viktig for å sikre våre brukere gode og trygge anløpsforhold. Fendring er tungt arbeid, og vi er glade for å ha egne ansatte som er både sterke og spreke nok til å ta på seg slike vedlikeholdsoppgaver. Vår arbeidsbåt «Havnebris» var selvsagt også med på laget.

Etter sommerferien skal det utføres fendring og stålarbeid på Sunndal og Fiskeribasen i Kristiansund.

Kaifront med fendring og fjell i bakgrunn. Foto.Bilde: Industrikaia i Surnadal skinner om kapp med sola etter at 34 nye fenderdekk ble montert i juni. 


Travel cruisesommer med flere førstegangsanløp
I midten av juni startet sommercruisesesongen til Kristiansund. Det er meldt inn totalt 19 anløp til Kristiansund i 2023, og de fleste kommer i perioden juni til august. Noen uker har det vært opp til 3 anløp og tusenvis av cruisegjester til regionen.

Rundt regnet en tredjedel av cruisegjestene drar på organiserte turer i nærområdet. Atlanterhavsveien og Kvernes stavkirke er mest populært, men også Klippfiskmuseet, Mellemværftet, Atlanterhavskatedralen (Kirkelandet kirke), Varden, Kvernberget opp Tingvollost har fått besøk av grupper så langt i sommer. Vi håper også at noen tar turen til Grip.

Selv om mange drar på utflukter, er det også mange som oppdager byen på egen hånd. Det har vært tidvis lang kø til Sundbåten og fullstappet på Handelshuset Patrick Volckmar. Det meldes også om god omsetning i butikkene på ALTI Storkaia og ellers i sentrumsgatene. Slik bidrar cruisetrafikken til viktig lokal verdiskaping.

Det har vært mange førstegangsanløp i år, og dette markeres gjennom besøk om bord og overlevering av havnas crest (plakett) og en gavepose med lokalmat til skipets kaptein.

Cruiseskip på vei inn Markussundet i Kristiansund. Fjell i bakgrunn. Foto.Bilde: «AIDAaura» på vei mot Markussundet og skipets førstegangsanløp til Kristiansund den 19. juni 2023. 


Endelig cruiseanløp til Smøla – ISPS-godkjenning på plass
I mai stod nye og ISPS-godkjente fasiliteter klare på Dyrnes for å ta imot gjester fra sommerens cruiseanløp til Smøla.

I 2022 måtte tre planlagte cruiseanløp til Smøla kanselleres på grunn av innstramminger i regelverket for terrorsikring av havner (ISPS). Smøla kommune, Holberg Shipping og KNH gikk sammen for å løse utfordringen. Nå er flytebrygge med landgang og redningsstige samt sperrebom og overvåkingskamera på plass, samtidig som Kystverket har godkjent vår sikringsplan. > Les mer om samarbeidet

«National Geographic Resolution» stod for det første anløpet onsdag 31. mai. Smøla-ordfører Svein Roksvåg var til stede på Dyrnes sammen med kommunens næringsrådgiver Einar Wikan. NRK Møre og Romsdal var også til stede for å lage innslag om cruiseanløpet. Etter en kansellering i mai ventes til sammen fire cruiseanløp til Smøla i 2023.

Mennesker som går på landgang til flytebrygge der det ligger gummibåter. Foto.Bilde: Nye og ISPS-godkjente fasiliteter på Dyrnes gjør at Smøla igjen kan ta imot cruisegjester til øya.


10 millioner i tilskudd til prosjektet "Digital tvilling i havn"
Arbeidet med digitalisering av havnene i Norge fortsetter. I halvannet år deltok KNH sammen med åtte andre havner, Kartverket og Grieg Connect i prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur». Resultatet ble en digital infrastruktur med havnedata og digitale verktøy, som effektiviserer sjøfarten og havnedriften. Digitaliseringsarbeidet er planlagt videreført i prosjektet «Digital tvilling i havn».

KNH skal delta i arbeidspakke 2, som nettopp fikk innvilget 10 millioner kroner i tilskudd fra Kystverket. Pakken omfatter anløpskoordinering gjennom deling av data og samhandling med SafeSeaNet og Den norske los integrert i havnens digitale tvilling, og felles digitale løsninger for sikringskontrakter i havnene.

Vi ser frem til å bidra inn i prosjektet, dele data og kompetanse, og få viktig og fremtidsrettet kunnskap til det beste for havne-Norge.


Tilbakeblikk på 2022
I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Årsmeldingen gir også et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods, en oppsummering av cruisesesongen, status for vårt arbeid med miljø og bærekraft samt aktuelle prosjekter. I tillegg finner du styrets årsberetning. > Årsmelding 2022 (PDF)
Kollasje. Forside på årsmelding 2022 og sitat fra havnefogd Knut Mostad. Bildekollasje.

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Nytt medlem i havnestyret

19 april 2024

Gunn Eva Vatn (Tingvoll) er valgt inn som nytt styremedlem i KNH. Sigrid Hanssen (Hitra) går ut av styret. 

Tilbakeblikk på 2023

18 april 2024

I årsmeldingen for 2023 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Det har kort oppsummert vært et bra, morsomt og produktivt år. 

Scroll til toppen