Høstens flaskepost er her!

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Høstens flaskepost er her 🍂

Snart høstferie på Nordmøre, og det betyr at det er på høy tid å hive ut en ny flaskepost med stort og smått fra oss her på havna. Det har vært en travel periode etter ferien og vil nok fortsette slik frem mot jul.

Trafikkmessig har det vært et betydelig oppsving i antall anløp både fra forrige kvartal og sammenlignet med samme periode 2022. Antallet anløp så langt i år er også høyere enn i fjor. Vi håper det fortsetter slik! Mengden gods lastet/losset i havnedistriktet er noe høyere enn forrige kvartal, men lavere enn samme periode i fjor.

I september var vi Sunndal for vedlikehold på Hammarkaia. Der ble det montert to nye stålplater, en ny leider, topplate på en pullert og fikset opp noen av fenderdekkene som hadde sklidd ned. Dette ble gjort i samarbeid med Langset Mek AS fra Sunndalsøra, som også hadde produsert stålplatene. Noe arbeid gjenstår fortsatt og er lagt inn i planen for 2024.

Budsjettarbeid står som alltid på planen under høsten. Planlagte investeringer og nødvendig vedlikehold er en viktig del av dette. Nedenfor kan du lese mer om våre ambisiøse planer for det kommende året. Styret har behandlet første utkast til budsjett, som viser et resultat på nærmere 1,8 millioner kroner. Dette skal knas videre til endelig behandling i havnestyre og havneråd i oktober/november. Det er utfordrende å budsjettere all den tid rentenivå og byggekostnader er både høye og uforutsigbare, og vi belager oss på budsjettjustering i juni 2024.

Som vi skrev om i forrige nyhetsbrev, har Kystverket innvilget støtte på 6 millioner kroner til kaiutbygging ved Vikan Havneterminal på Smøla, som en del av tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Anbudsgrunnlaget, basert på totalentreprise, ble lagt ut på DOFFIN denne uken. Valg av entreprenør vil skje i november. Kaianlegget forventes ferdigstilt i løpet av sommeren 2024.

Høsthilsen fra alle oss i KNH
Knut, Geir, Jan Olav, Svein, Kristian, Bjørnar, Christoffer, Tom Willy og Erika

Kai med fenderdekk i rekke. Foto.Hammarkaia i Sunndal etter montering av nye fenderplater i september.

Aktuelle saker fra KNH

Styremøte og bedriftsbesøk i Heim
I september var det Heim kommune som var vertskap for styremøte i kombinasjon med bedriftsbesøk. Dagen startet med styremøte og lunsj hos Høyt & Lavt Valsøya. Dit hadde vi også invitert daglig leder i Heim Næringsforening, Tora Vaagan Hofset, og næringssjef Roger Kjørsvik, for å orientere oss om regionens næringsliv. De overrakte også en gave til havnefogd Knut Mostad, et bilde av seilskuta Nicolay H. Knudtzon, som et symbol på viktigheten av samarbeid mellom by og land.

På Rendalen ønsker kommune og næringsliv å bygge tømmerkai for utskiping av skogvirke. Prosjektleder Ola Rognskog tok oss med på befaring og orienterte om status og veien videre. Finansiering utover allerede innvilgede tilskuddsmidler på 17,5 mill. kroner må på plass for å kunne realisere prosjektet.

Fra Rendalen gikk turen videre til Kyrksæterøra og hjørnesteinsbedriften Wacker Chemicals fabrikk på Holla. Her produseres silisiummetall for videreforedling til blant annet silikon. Silisium fra smelteverket ender opp i over 3000 sluttprodukter innenfor alt fra bilindustri til kosmetikk og mat. Adm. direktør Torbjørn Halland orienterte om bedriften og spennende utbyggingsplaner, før vi fikk en nok så varm omvisning på verket og tilhørende kaiområde. Vi stoppet også innom Kyrksæterøra havneterminal for en kort befaring.

En flott dag med gode diskusjoner og mange wow-opplevelser – takk til alle som bidro!

En gruppe med mennesker i vernetøy og hjelm som står på trapp foran fabrikk. Foto.Bilde: Styret og deler av administrasjonen besøkte Wacker Chemicals på Holla. 


Straks i mål i Kaibakken
Oppgradering av Kaibakken 1 har vært et av våre viktigste prosjekter inneværende år. Entreprenør Strand & Stubø har gjennom våren og sommeren jobbet på spreng med totalrenovering av to etasjer, utskifting av ventilasjonsaggregat og renovering av yttertak på tilbygget. I månedsskiftet august/september kunne programvareselskapet Grieg Connect flytte inn i fjerde etasje som planlagt. Her har de fått byens flotteste kontorutsikt og topp moderne lokaler.

Vi jakter nå etter leietaker til tredje etasjen på drøye 180 kvadratmeter, som straks står innflyttingsklar for den som måtte trakte etter kontorplass i et nyoppusset, ungt og innovativt miljø.

Bilde fra kontor med mann som arbeider foran PC. Foto.
Bilde: Grieg Connect har fått det fint i lyse og moderne lokaler i fjerde etasje.


KNH vil bli Miljøfyrtårn
Denne høsten har vi startet prosessen med å sertifisere oss som Miljøfyrtårn. Dette er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem, og som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Drivhjulet er arbeid med kontinuerlig forbedring. 

For å bli sertifisert må vi oppfylle en rekke kriterier som bidrar til en positiv effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Dette gjelder både direkte påvirkning fra egen drift og indirekte påvirkning via verdikjeden. I tillegg til felleskriterier for kommunale virksomheter innen temaene avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring, så skal vi som havn også oppfylle spesifikke bransjekriterier.

Vi jobber nå for fullt med kartlegging og innrapportering på de ulike temaene, noe som i større eller mindre grad involverer alle ansatte. Målsetningen er å bli sertifisert i løpet av 2023.


Ambisiøse planer for investeringer og vedlikehold
I tillegg til kaiutbygginger, har vi en god del oppgraderings- og vedlikeholdsarbeid på planen for 2024, forutsatt at budsjettet blir godkjent.

Kaiutbygging på Vikan (Smøla) medfører nødvendige investeringer i ISPS-relatert infrastruktur, slik som gjerder, porter og adgangskontrollsystem, for å tilfredsstille den nylig godkjente havnesikringsplanen for området.

Vedlikehold av kaianleggene våre er både viktig og kostbart. Det gjenstår noe fendring og reparasjonsarbeid på Hammarkaia i Sunndal. På Devoldholmen skal det skiftes kaiskinner, kjetting og sjakler. Det er også planlagt fendring av kaia på Kyrksæterøra.

På Nordmørsterminalen ser vi behov for nytt adgangskontrollsystem, og det skal skiftes til LED-belysning i flere etasjer. På verkstedet på Likvoren skal det også oppgraderes til LED samt at varmepumpen må skiftes.

Vi ser også frem til å investere i en lenge etterlengtet truck til uteavdelingen. Denne skal være elektrisk for å imøtekomme forventninger til en bilpark med kjøretøy som bidrar til å redusere våre klimagassutslipp.

Vår arbeidsbåt «Havnebris» skal slipsettes for vedlikehold og maling. I tillegg kommer en del mindre vedlikeholdsaktiviteter rundt omkring.   


Tilbakeblikk på cruisesesongen og en titt inn i spåkula
Årets siste cruiseanløp ble gjennomført i september og vi har dykket ned i tallene for å oppsummere cruiseåret. Til sammen har vi hatt 22 anløp til Nordmøre i år, derav 19 til Kristiansund og 3 til Smøla. Selv med færre anløp enn i fjor, så er antallet cruisegjester høyere grunnet anløp av flere større cruiseskip.

I 2023 besøkte 16.652 cruisegjester regionen, en økning på nærmere 16 prosent sammenlignet med 2022. 16.333 av disse besøkte Kristiansund, mens 319 besøkte Smøla. Det tyske markedet har tradisjonelt stått sterkest, men i 2023 er det britene som dominerer med over 60 prosent. Liggetiden til cruiseskipene har også økt, fra 7,7 timer i gjennomsnitt i 2022 til 8,9 timer i 2023. Lengre liggetid gir cruisegjestene mer tid til å oppleve regionen og mer tid til å bruke penger.  

I 2023 har vi hatt spesielt mange førstegangsanløp. Det er både en del nye rederi og utskiftning av flåten hos rederiene som er grunnen til dette (nyere og mer miljøvennlige skip).

Bookingene for 2024 er på nivå med i år. Per dags dato har vi booket 23 anløp, derav 18 til Kristiansund og 5 til Smøla. Ved full kapasitet kan dette betyr opp mot 20.000 cruisegjester. Vi gleder oss over nye rederi og en ytterligere økning i liggetid, og ikke minst den positive utviklingen på Smøla. Det kan fortsatt komme både nye bestillinger og kanselleringer. For 2025 så bookes det enda aktivt, vi har så langt registrert 13 bestillinger. Dessuten har vi nettopp mottatt vår første bestilling for 2026. > Les mer 

To menn i uniform viser frem havnas plakett. Foto.
Bilde: Havnefogd Knut Mostad markerte førstegangsanløpet til «Azamara Pursuit» i juli 2023. Dette var ett av mange førstegangsanløp i år. 


Havila med alle sine fire skip i drift langs norskekysten
Rundt månedsskiftet august/september kunne vi i løpet av en uke ønske både «Havila Polaris» og «Havila Pollux» velkommen til Kristiansund for aller første gang (sett bort fra kort stopp nattestid på nordgående...). Dermed er alle Havila Kystruten sine fire skip endelig i drift og kystruten Bergen–Kirkenes komplett med 11 skip og daglige avganger.

Begge begivenhetene ble behørig markert med besøk om bord, utveksling av plakett og overrekkelse av gavepose med blant annet klippfisk.

Havila sine kystruteskip er toppmoderne. Utstyrt med verdens største batteripakker skal skipene kunne seile støy- og utslippsfritt gjennom verdensarvfjorder, sårbar natur og inn og ut av havner.

Kollasje med to bilder.  Mann i uniform foran skip. Uniformerte menn utveksler plakett om bord. Fotokollasje.Bilde: Havnekaptein Geir Kjønnøy ønsket «Havila Polaris» velkommen, mens havneinspektør Bjørnar Eresvik representerte havna når «Havila Pollux» skulle gjøres stas på.

Ønsker du å motta Flaskepost fra havna?

Ved å melde deg på vår e-postliste, mottar du vårt nyhetsbrev Flaskepost en gang hvert kvartal. 

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen