Nye representanter i havnerådet

Vi ønsker nye medlemmer velkommen og benytter anledningen til å takke tidligere medlemmer for godt samarbeid i perioden som har vært.

I havnerådsmøtet den 12. desember ble det lagt frem nytt representantskap i KNH IKS for den neste fireårsperioden. Det er eierkommunene som utpeker sine respektive representanter til havnerådet – ett ordinært medlem og to personlige varamedlemmer. Unntaket er største eier Kristiansund, som har fem ordinære representanter med tilhørende varaer. Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet. Medlemmene velges for en periode på fire år, og valgene følger valgperioden for kommunestyrene.

Det nye havnerådet konstituerer seg selv (velger leder og nestleder) i sitt første møte den 17. januar 2024. Det ligger an til at Ingrid O. Rangønes (Averøy) og Knut Sjømæling (Gjemnes) fortsetter som leder hhv. nestleder.

Sittende havneråd valgte ny valgkomite, bestående av Ola Rognskog (leder), Arne Magnus Aasen og Berit Tønnesen. Ny valgkomite innstiller til valg av nytt styre, eventuelt gjenvalg av sittende styre.

Oversikt over medlemmer i havnestyre og havneråd finner du på våre nettsider

Vi ønsker nye medlemmer velkommen og benytter anledningen til å takke tidligere medlemmer for godt samarbeid i perioden som har vært.

Gir en halv million i støtte til PCR-lab

17 januar 2024

Havnerådet i KNH vedtok i dag å gi 500 000 kroner til et felles laboratorium på Campus Kristiansund. – Flotte nyheter som vil styrke Campus sin nettverksrolle, skape kompetanseheving på tvers og bidra til ny aktivitet og utvikling ved Campus, sier prosjektleder Roland Mauseth i Campus Kristiansund. 

Flaskepost og julehilsen fra KNH

19 desember 2023

En gang i kvartalet hiver vi ut flaskepost for å holde eiere, styre og andre interesserte oppdaterte på trafikkutvikling og hva vi jobber med i havneselskapet. 

Anmoder om å benytte Markussundet

19 desember 2023

I påvente av forsterkingstiltak av Sørsundbrua, anmoder vi større fartøy om å benytte Markussundet ved anløp/avgang Kristiansund indre havn.

Scroll til toppen