Rydder sjøbunnen langs Vågekaia

Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunnen er ett av tiltakene i vår nye plan for miljø og bærekraft. 135 dekk er de siste dagene hentet opp fra bunnen langs Vågekaia. Mange av de vil leve videre ved andre kaier.

Tre arbeidskledde menn foran båt. Foto.Ole Torp (fra venstre) og Georg Stranden i OceanFront, og havnekaptein Geir Kjønnøy, er fornøyde med opprenskingsarbeidet så langt.

– Gamle fenderdekk på sjøbunn er en form for marin forsøpling som vi må ta på alvor. Som havneeier tar vi nå ansvar for å fjerne og håndtere dekk som har havnet på sjøen. Dette vil bidra til mindre mikroplast i sjøen, og i tillegg kan vi gjenbruke mange av dekkene, sier havnekaptein Geir Kjønnøy.

Det er eSEA-selskapet OceanFront som har fått oppdraget med å rydde bunnen langs Vågekaia. Med sitt konsept Natural Seabed ønsker de å etablere seg som en ledende aktør innen opprydding av forurenset sjøbunn.

– Vi har akkurat plukket opp dekk nummer 135. I tillegg har vi fisket opp to sykler og metervis med trosser, sier teknisk sjef Georg Stranden i OceanFront, som sammen med kollega Ole Torp har jobbet om bord på mudderfartøyet «Salsa» langs Vågekaia de siste dagene.

OceanFront benytter seg av et egenutviklet undervannsverktøy som plukker opp dekk og annet søppel etter at bunnen er kartlagt.

Bildekk blir heist opp fra sjøen. Foto.OceanFront benytter seg av sitt egenutviklede undervannsverktøy når de rensker sjøbunn. 

Miljøvennlig havnedrift

Arbeidet med opprensking av sjøbunn i indre havn inngår som en del av havneselskapets nylig vedtatte plan for miljø og bærekraft. Tiltaket støtter opp under FNs bærekraftsmål nummer 14 Livet i havet. At dekkene renskes og gjenbrukes understøtter bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk.

KNH har definert åtte ulike områder der man vil gjøre en spesiell innsats i perioden som kommer. Les mer om KNHs arbeid innen miljø og bærekraft her.

Mann spyler dekk. Foto.
Tonny Karlsen jobber som vikar i KNH og bidrar her med spyling av fenderdekk som er hentet opp fra sjøbunn. Disse vil lagres og gjenbrukes ved andre kaier.

Haug med dekk før spyling. Foto.135 fenderdekk er så langt fjernet fra bunnen langs Vågekaia.

Haug med dekk etter spyling. Foto.Etter spyling er dekkene klare til å gjenbrukes. 

Nå er Smøla godkjent for cruiseanløp

16 mai 2023

En helt ny og ISPS-godkjent flytebrygge står klar på Dyrnes til å ta imot gjester fra fem cruiseanløp den kommende sesongen. Lørdag kommer årets første cruiseskip til øya.

Tilbakeblikk på 2022

21 april 2023

I årsmeldingen for 2022 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på året som har gått. Etter to år preget av covid-19, stram økonomistyring og fokus på planverk, rammedokumenter og rutiner, ble 2022 et år med mer ordinær drift og investeringer.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

12 april 2023

KNH og Trondheim Havn er enige om salg av Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner. – Dette gir oss handlingsrom for investeringer i andre utviklingsprosjekter i havnedistriktet, sier havnefogd Knut Mostad.

Scroll til toppen