Rydder sjøbunnen langs Vågekaia

Fjerning av gamle fenderdekk fra sjøbunnen er ett av tiltakene i vår nye plan for miljø og bærekraft. 135 dekk er de siste dagene hentet opp fra bunnen langs Vågekaia. Mange av de vil leve videre ved andre kaier.

Ole Torp (fra venstre) og Georg Stranden i OceanFront, og havnekaptein Geir Kjønnøy, er fornøyde med opprenskingsarbeidet så langt.

– Gamle fenderdekk på sjøbunn er en form for marin forsøpling som vi må ta på alvor. Som havneeier tar vi nå ansvar for å fjerne og håndtere dekk som har havnet på sjøen. Dette vil bidra til mindre mikroplast i sjøen, og i tillegg kan vi gjenbruke mange av dekkene, sier havnekaptein Geir Kjønnøy.

Det er eSEA-selskapet OceanFront som har fått oppdraget med å rydde bunnen langs Vågekaia. Med sitt konsept Natural Seabed ønsker de å etablere seg som en ledende aktør innen opprydding av forurenset sjøbunn.

– Vi har akkurat plukket opp dekk nummer 135. I tillegg har vi fisket opp to sykler og metervis med trosser, sier teknisk sjef Georg Stranden i OceanFront, som sammen med kollega Ole Torp har jobbet om bord på mudderfartøyet «Salsa» langs Vågekaia de siste dagene.

OceanFront benytter seg av et egenutviklet undervannsverktøy som plukker opp dekk og annet søppel etter at bunnen er kartlagt.

OceanFront benytter seg av sitt egenutviklede undervannsverktøy når de rensker sjøbunn. 

Miljøvennlig havnedrift

Arbeidet med opprensking av sjøbunn i indre havn inngår som en del av havneselskapets nylig vedtatte plan for miljø og bærekraft. Tiltaket støtter opp under FNs bærekraftsmål nummer 14 Livet i havet. At dekkene renskes og gjenbrukes understøtter bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk.

KNH har definert åtte ulike områder der man vil gjøre en spesiell innsats i perioden som kommer. Les mer om KNHs arbeid innen miljø og bærekraft her.


Tonny Karlsen jobber som vikar i KNH og bidrar her med spyling av fenderdekk som er hentet opp fra sjøbunn. Disse vil lagres og gjenbrukes ved andre kaier.

135 fenderdekk er så langt fjernet fra bunnen langs Vågekaia.

Etter spyling er dekkene klare til å gjenbrukes. 

Rekordmange cruiseanløp i 2022

23 november 2022

Cruiseåret 2022 er ferdig og vi har oppsummert sesongen. Antallet anløp er rekordhøyt og nærmere 14 500 cruisegjester har besøkt Nordmøre i år. 

Vi har ledige lokaler til leie

18 november 2022

Trenger dere lokaler til kontor eller næringsvirksomhet, lager eller bakareal? Vi har ledige lokaler og areal, og tar gjerne en uforpliktende prat om mulighetene. 

Christoffer blir vår nye havneinspektør

11 november 2022

Det var stor interesse da vi lyste ut ledig stilling i KNH tidligere i høst. Stillingen som driftsleder ble besatt ved internt opprykk, og vi har nå avsluttet prosessen med rekruttering av ny havneinspektør. Vi er glade for at Christoffer Gården har takket ja til å jobbe sammen med oss fra mars neste år.

Scroll til toppen