Midt-Norges viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land

Se liste over alle planlagte cruiseanløp

Siste nytt

Nedslående rapport om gods fra vei til sjø

Havnefogd Knut Mostad mener det er nedslående at myndighetene ikke har klart å styrke sjøtransportens konkurranseevne. En fersk Menon-rapport viser at sjøtransporten i stedet har blitt...
Revidering av avfallsplan

Revidering av avfallsplan

I tråd med gjeldende regelverk skal avfallsplan for KNH IKS til re-godkjenning hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Møre og Romsdal hhv. Trøndelag fylkeskommune. I den forbindelse åpner vi for innspill fra berørte parter.  Utkast til ny avfallsplan for KNH...

Vi har ledige lokaler i Kristiansund sentrum

Vi har ledige lokaler i Kristiansund sentrum

Vi har lokaler til leie i Nordmørsterminalen på Devoldholmen. Vi har også lokaler nederst i Kaibakken som skal rehabiliteres og leies ut på litt sikt. KAIBAKKEN 1: 250–600 m2 til kontor eller annen næringsvirksomhet Lokaler midt i Kristiansund sentrum med flott utsikt...

«Christian Radich» tar 17. maifeiringen i Kristiansund

«Christian Radich» tar 17. maifeiringen i Kristiansund

I 2021 blir det dobbeltbesøk til Kristiansund av den ikoniske seilskuta «Christian Radich». Fullriggeren med ungdom på Windjammer-tokt har valgt Kristiansund som stoppested på selveste nasjonaldagen, og kommer dessuten tilbake i juli med turister på Norgesseilas....

Vindmåling – Kristiansund havn