Midt-Norges viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land

Se liste over alle planlagte cruiseanløp

Siste nytt

Fortsetter som støttespiller til KBK

Vi har signert en ny samarbeidsavtale med Kristiansund Ballklubb for inneværende år. Eliteserien er i gang, og allerede i morgen er KNH rundens SoMe-sponsor. – Vi er stolte av KBK og det de har...
Årsregnskap og årsmelding godkjent

Årsregnskap og årsmelding godkjent

Årsregnskap og årsberetning for 2020 er nå behandlet i både havnestyre og havneråd. Til tross for utfordrende tider, har KNH i 2020 levert et driftsresultat på 685 000 kroner (underskudd på 2,9 mill. kroner i 2019). Administrasjonen har jobbet aktivt med å kutte...

Nedslående rapport om gods fra vei til sjø

Nedslående rapport om gods fra vei til sjø

Havnefogd Knut Mostad mener det er nedslående at myndighetene ikke har klart å styrke sjøtransportens konkurranseevne. En fersk Menon-rapport viser at sjøtransporten i stedet har blitt gjennomgående nedprioritert.  – Stortingets mål om at 30 prosent av gods som...

Revidering av avfallsplan

Revidering av avfallsplan

I tråd med gjeldende regelverk skal avfallsplan for KNH IKS til re-godkjenning hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Møre og Romsdal hhv. Trøndelag fylkeskommune. I den forbindelse åpner vi for innspill fra berørte parter.  Eventuelle innspill sendes snarest...

Vindmåling – Kristiansund havn