Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene
Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

FORMÅL

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  sitt formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Virksomhetsområder for KNH

1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven
Ansvar for kommunale kaianlegg
Ansvar for farleden
Saksbehandling
Innkreving av gebyr og avgifter
Registrering av trafikk
Føring av statistikk
Tilsynsansvar

2. Forretningsmessig drift
Utleie av fast eiendom
Konsulenttjenester
Drift av private kaianlegg
Utleie av maskiner /utstyr
Deltagelse i andre selskaper

HAVNESTYRET, 2016-2019

Bak fra venstre: Inge Skogheim, Lars Liabø, Eva Toril Strand, Nestleder Nora Korsnes Wårle, Ståle Refstie, Styreleder Roger Osen og Karin Torset

EIERSKAPSPROSENT

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

NYHETER

– Endelig kan vi legge denne saken bak oss

Fredag 23.06 sendte vi ut følgende pressemelding om Kystverkets tilsynssak til avisene i regionen. Dette er i forbindelse med styremøtet som ble avholdt 21.06. Fra venstre: Eva Toril Strand, Lars Liabø, Nora Korsnes Wårle, Arnt Helge Honstad, Arild Samuelsen, Aina...

read more

Havnelangs ble en braksuksess, tusen takk!

Helgas Havnelangs var en kjempesuksess, og vi er så utrolig glade for alle som kom! På dagtid var alle aktiviteter godt besøkt, og bare i Likvoren regner vi det var over 200 besøkende. Sundbåten Rapp ble aktivt brukt av de besøkende. Det var smilende barn over alt -...

read more