Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene
Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.

FORMÅL

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS  sitt formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Virksomhetsområder for KNH

1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven
Ansvar for kommunale kaianlegg
Ansvar for farleden
Saksbehandling
Innkreving av gebyr og avgifter
Registrering av trafikk
Føring av statistikk
Tilsynsansvar

2. Forretningsmessig drift
Utleie av fast eiendom
Konsulenttjenester
Drift av private kaianlegg
Utleie av maskiner /utstyr
Deltagelse i andre selskaper

HAVNESTYRET

EIERSKAPSPROSENT

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart Kristiansund & Nordmøre havn

NYHETER

Første regulære anløp av «SC Express» – Surnadal havn

I går var det endelig det første regulære anløpet av «Sea-Cargo Express» til Surnadal havn. Dette er en viktig milepæl i regionlogistikken, og er med på å gi et løft til næringslivet i Surnadal og omegn. Veletablerte aktører som PipeLife og Talgø, men også andre, får...

les mer

Bedriftsbesøk: Talgø

Tirsdag 14. mars tok våre to traineer, Idunn og Henriette, turen inn til Todalen og Surnadal for å besøke Talgø. Dagen gikk til Talgø Møbelfabrikk og MøreTre, for fabrikkbesøk, et inspirerende showroom og hyggelige møter. Hensikten var å bli kjent med produktene og...

les mer