Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Smøla, Hitra og Heim. Selskapet drifter i dag flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Over disse kaianleggene håndterer vi i løpet av et år rundt 13 000 anløp og 6-7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt i Midt-Norge. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen.

Det interkommunale selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Selskapet har 11 ansatte og kontorer i Nordmørsterminalen i Kristiansund. Du finner mer informasjon på www.knhavn.no.

Havnefogd/Daglig leder

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ønsker å være Midt-Norges viktigste knutepunkt mellom sjø og land. Til å utvikle virksomheten videre, søker vi etter en fremtidsrettet og utviklingsorientert toppleder med god samfunnsinnsikt og rolleforståelse. Vi forventer at du tar en posisjon og et eierskap når det gjelder havneutvikling, for å fremme sjøtransportens betydning for et bærekraftig samfunn. Med et stort engasjement er du en pådriver og lagbygger som trives i skjæringspunktet mellom samfunnsutvikling, offentlig forvaltning, kommersiell aktivitet, operativ og strategisk ledelse samt forretningsutvikling.

Som toppleder er du en tydelig kommunikator med et stort engasjement og en sterk vilje til å ta lederskap i krevende prosesser. Du gjennomfører endringer på en balansert måte og klok måte. Du evner å skape gode løsninger og prosesser i godt samspill med ansatte, eiere, kommersielle interesser og aktører innenfor by- og samfunnsutvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede, posisjonere og utvikle selskapet videre
 • strategisk planlegging og utvikling av virksomheten og relaterte prosjekter
 • tilrettelegge for effektiv drift og utvikling av havnevirksomheten
 • sørge for at selskapet til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene, herunder personalansvar
 • bygge godt omdømme og en profil som en langsiktig og profesjonell infrastruktureier
 • fremme kunnskapen om og forståelsen av havnen og sjøtransportens betydning i våre omgivelser
 • tett og nært samarbeid med styret, deltakelse i aktuelle og relevant fora
 • sørge for at KNH drives forretningsmessig forsvarlig
 • høringsinstans i saker som berører KNH
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker etter en leder med følgende kvalifikasjoner

 • strategisk lederkompetanse med god økonomiforståelse
 • du bør ha kunnskap om både privat og offentlig sektor, gjerne erfaring fra ledelse i skjæringspunktet mellom kommersielle behov, offentlig eierskap og samfunnsutvikling
 • relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • det er en fordel med erfaring fra havnevirksomhet, sjøtransport, samferdsel eller maritim virksomhet
 • god rolleforståelse, strategisk og taktisk evne til å avveie hensyn til økonomi, samfunnsoppdrag og eierinteresser innenfor selskapets rammebetingelser
 • utviklingsorientert og har erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • erfaring fra omdømmebygging og mediehåndtering
 • fremstår som en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt sammen med de ansatte og eksternt med kunder, eiere og andre relevante aktører
 • god kjennskap til og forståelse for relevante lover og regelverk

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr
Vi tilbyr en svært spennende stilling for den som har stor handlekraft, og som samtidig forstår behovet for gode prosesser i grensesnittet mellom kommunalt eierskap, kommersielle behov og samfunnsutvikling.

Havnefogden leder den daglige virksomheten og rapporterer til styret. Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Våre rådgivere i Headvisor AS, Kirsti K. Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS kan også styrets leder, Birgitte Røsgaard, kontaktes på tlf. 974 70 511.

Søknadsfrist er 28.05.2020. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

SØK PÅ STILLINGEN (link til søknadsskjema)

Se annonsen hos Headvisor AS.

 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS holder til i flotte lokaler i Nordmørsterminalen på Devoldholmen, sentralt i Kristiansund. Foto: Per Kvalvik.

  •  

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!