Midt-Norges viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land

Se liste over alle planlagte cruiseanløp

Siste nytt

Nye åpningstider hos havnevakta (New opening hours)

(Information in English below) Til våre brukere Fra 2. november 2020 endrer vi åpningstidene hos havnevakta. Havnevaktkontoret vil være bemannet mandag til fredag 08:00–16.00. Du når oss på telefon...
Høring av lokal forskrift om farvannsavgift

Høring av lokal forskrift om farvannsavgift

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har sendt forslag om farvannsavgift for 2021 på høring. Frist for å komme med tilbakemeldinger er satt til 15. november. Klikk her for å åpne høringsbrevet. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er i ferd med å etablere...

Vi stenger kontoret for besøkende

Vi stenger kontoret for besøkende

På grunn av den siste utviklingen i koronasituasjonen i Kristiansund, ser vi oss nødt til å holde kontorene våre på Nordmørsterminalen stengt for besøkende inntil videre. Dette for å sikre både våre ansatte og besøkende. Møter kan gjennomføres elektronisk.  Hvis du...

Tilbakeblikk på 2019

Tilbakeblikk på 2019

Årsmeldingen er vårt tilbakeblikk på året som har gått. I 2019 jobbet vi hardt og godt med alt fra trafikkavvikling, saksbehandling, utviklingsprosjekter og ISPS-koden til cruise, økonomi, drift og vedlikehold.  På grunn av korona ble fristen for, og prosessen med,...

Vindmåling – Kristiansund havn