Kysthavnalliansen ble etablert av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i 2014. I august 2018 ble alliansen forsterket med Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS. Nå står til sammen over 30 midtnorske kommuner fra Nordmøre til Helgeland bak.

Alliansens viktigste oppgave er å tilrettelegge for sjøtransport av fisk og sjømatprodukter fra Midt-Norge til Hirtshals og videre til kontinentet. Her vil både Hitra Kysthavn og Industripark, og nyåpnede
Kråkøya Kysthavn nord for Rørvik, ha sentrale roller.

Kysthavnalliansen står også bak prosjektet Tenketank Midt-Norge Sjø, en unik samarbeidsplattform med representanter for havner, transportører på land og sjø, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og – aller viktigst – regionale lakseprodusenter som eksporterer 300 000 tonn/år og BAMA som årlig importere 500 000 tonn frukt og grønt.

Les om hvordan Oppdrettslaksen kan løse store transport- og klimautfordringer